Trørød Grundejerforening
Stiftet 1907
Medlem MedlemsOrientering Links Arkiv Område Vedtægter Bestyrelsen
Senest opdateret
1. september 2018
Mail til foreningen:
Orientering
nr. 51
er omdelt til medlemmerne
.
Nr. 52 udkommer
september 2018.
Skriv til foreningen
hvis bladet ønskes
tilsendt via mail.

Billeder fra Trørød
Se under "Arkiv" hvis du savner indlæg fra tidligere udgaver af denne side.
Hvorfor har vi en grundejerforening og hvorfor være medlem?
Læs mere ...
Vi er
554
medlemmer
MedlemsOrientering nr. 51:

 • Persondataforordningen
 • Tillæg til lokalplan 49
 • Trørødbogen - en lille kulturhistorisk perle
 • Trørødbogens baggrund
 • Kodeks for borgere i Trørød
 • Jørgen Andersen - Mindeord
 • Fastelavn på Torvet
 • Cykelstier på Frydenlundsvej
 • MedlemsOrienterings historie
 • MedlemsOrienterings redaktionelle udvikling
 • Skt. Hans på Kohaveengen
Skt. Hans på Kohaveengen
Lørdag den 23. juni Trørød Grundejerforening til Skt. Hans på Kohaveengen.

Arrangementet blev AFLYST på
grund af afbrændingsforbuddet
Program
18.00Små bål tændes til snobrød
Leg og hygge – tag tæppe og picnickurven med
19.30Bålfortælling
20.00Bålet tændes
For syvende år i træk Grundejerforeningen til Skt. Hans.
Rikke Blume Dam satte det i værk. I år er det atter Svend og Sarah Heidam der er den drivende kraft.
Andre Trørødborgere bidrog tidligere, og vi håber nogen melder sig igen i år, for traditioner kræver en forankring hos borgerne.

Vi ses til Skt. Hans.
Lidt om livet i Trørød i gamle dage
Susanne Viby om mødet med gamle beboere i Trørød, der førte til bøgerne Thea fra Trørød og Svend fra Kratmosen - og om, hvordan livet levedes dengang, man skulle klare mange ting selv og børnene skulle hjælpe til.
Grundejerforeningen
et glas Crémant efter foredraget.

Søndag d. 25. marts kl. 14
i Trørød Vinhandel

streg
Magasin til grundejerne
Rudersdal Kommune, Teknik og Miljø, udsender informationsbrev til grundejerne.


Hent nr. 1 - Maj 2018 ...
Hent nr. 2 - August 2018 ...
streg
Ordinær Generalforsamling
blev afholdt torsdag d. 16. november 2017
First Hotel Marina, Vedbæk Strandvej 391.
Læs indkaldelse og dagsorden ...
Hent indkaldelse og dagsorden (pdf) ...
Læs bestyrelsens beretning ...
Se regnskab og budget ...
Referat af generalforsamlingen ...

I forlængelse af generalforsamlingen var der mulighed for at stille spørgsmål til repræsentanter for Rudersdal Kommune.
Trørød Grundejerforening var vært for et let traktement.
Grundejerforeningen opfordrer interesserede til at deltage i foreningens arbejde til gavn for et endnu dejligere og trafiksikkert Trørød.
Jo, Siestabageren serverer kaffe
 
I Medlemsorientering MO48 under Liv på Torvet efterlystes at man kunne få en kop kaffe hos bageren, sidde på bænkene og nyde udsigten.

Det har Siestabageren tilbudt i adskillige år.

Den gl. redaktør har ikke holdt sig ajour med udviklingen.
Nu sker der noget på Trørød Torv
 
Læs herom i dette indlæg fra grundejerforeningens formand, Sven Herting.

Rudersdal kommune har også udsendt en pressemeddelelse.
(se også GrundejerInfo nr. 4-2016 side 9)
Skorstensfejning og trin på taget
Trørød Grundejerforening har gennem nogen tid fulgt udviklingen vedr. opsætning af trin på taget, og vi bringer her en oversigt over situationen i dag.

For nogle år siden meddelte Kommunens skorstensfejermester Jimmy Mynster til mange grundejere, at de skulle sætte trin på tagene til brug ved skorstensfejning.

Trørød Grundejerforening gik ind i denne sag, og deltog i nogle møder med Rudersdal Kommune med henblik på en afklaring.

Læs mere ...
streg
Trørød Torvs fornyelse og forskønnelse
Grundejerforeningen har fremlagt et forslag.

Oplægget er sendt til torvets interessenter og kommunen og lægges også frem til diskussion blandt Trørøds borgere.

Følg sagen her på hjemmesiden.

Hent beskrivelse af projektet (pdf 9 Mb) ...
Hent plancher til projektet (pdf 13 Mb) ...
Hent orienterende folder (pdf 1 Mb) ...
Flere 2-planshuse i Trørød?
I en udtalelse til Rudersdal Kommune går Grundejerforeningen imod bygning af høje huse i Trørød.

Udtalelsen til Rudersdal Kommune ...
Læserbrev i Rudersdal Avis den 27. marts ...
Se også grundejerforeningens ros til Rudersdal Kommunes planstrategi.
Seneste Trørød-nyt fra Kommunalbestyrelsen
OMKRING TRØRØD
I kommunalbestyrelsen og de politiske udvalg behandles løbende sager der har betydning for grundejerne i Trørød.
Se seneste nyt ...
Jubilæumsbogen
Medlemmer kan få et eksemplar af Grundejerforeningens jubilæumsbog "Trørød fra landsby til villaby" ved henvendelse til foreningen. Bogen kan desuden købes i Brugsens Postkontor på Trørød Torv.
Trørøds seværdigheder og historie
Trørød Grundejerforening betragter det som en af sine opgaver at orientere om Trørøds seværdigheder, bygninger, historie, traditioner, kulturelle værdier og sociale liv.
Faste hegn mod vej
og sti
Hvis du tænker på at opsætte et fast hegn mod vej eller sti - det være sig raftehegn, plankeværk, trådhegn o.l.
Læs mere ...
Trørød - det åbne land, skov og villakvarterer
Umiddelbart efter Gl. Holte kirke kommer man til Trørød. Dele af den gamle landsby finder man omkring Trørød Torv, hvor Kohavevej, Trørødvej, Frydenlundsvej og Rundforbivej mødes. Her ligger nogle af de gamle gårde samt byens ældste skole fra 1721.
Læs mere ...
Valid HTML 4.01 Transitional
Valid CSS!