Pumpehuset på Trørød Torv

Trørød
Grundejerforening

Stiftet 1907

streg
Forside Medlem Orientering Links Arkiv Område Vedtægter Bestyrelsen
stregSpørgeskemaet blev i september 2001 udsendt til 97 tilfældigt udvalgte medlemmer, svarende til ca. 1/5 af foreningen.
Der kom 64 besvarelser retur.


SPØRGESKEMA
Trørød Grundejerforenings bestyrelse ønsker til stadighed at forbedre servicen overfor medlemmerne. I den forbindelse spørges medlemmerne hermed om deres tilfredshed med kommunikationen/servicen og om eventuelle tanker/ideer til nye tiltag, for at skabe en endnu bedre grundejerforening.
 
1. Hvor længe har du været medlem af Trørød Grundejerforening?
1 eller 2 år 20 %
3 år eller mere 80 %
 
2. Din alder?
under 40 år 22 %
40 - 60 år 38 %
over 60 år 40 %
  
3. Angiv de(n) vigtigste grund(e) til at du blev medlem af Trørød Grundejerforening
1. prioritet 2. prioritet
Større mulighed for at blive hørt hos myndighederne 31 % 14 %
Bedre orientering om aktuelle problemer for boligejerne 28 % 34 %
Få medindflydelse på lokale trafikforhold 14 % 31 %
Få medindflydelse på lokale miljøforhold 11 % 14 %
Andet 16 %   7 %
  
4. Ser du opslagene i vort infoskab på Trørød Torv?
ofte 10 %
sjældent 34 %
aldrig 56 %
 

5.

Vil du benytte dig af vores hjemmeside www.troeroed.dk?
ja 63 %
nej 37 %
  

6.

Har du brugt din grundejerforening indenfor de sidste 5 år i f.eks. dispensationssag, ang. trafikforhold, miljøfirhold?
ja 10 %
nej 90 %
Hvis ja, oplevede du grundejerforeningens håndtering af din henvendelse som
hurtig 13 %
tøvende 25 %
saglig 25 %
mangelfuld 37 %
  

7.

Ved generalforsamlingen er der som regel flere fremtrædende lokalpolitikere til stede og efterfølgende inviteret en foredragsholder med et aktuelt emne.
Synes du det ville være en god idé at gennemføre den formelle generalforsamling først, og at der efterfølgende var mulighed for en debat med lokalpolitikerne om de aktuelle emner, der presser sig på?
ja 98 %
nej   2 %
  

8.

I maj måned 2001 har der været afholdt et møde med Realmæglerne om bl.a. lånemuligheder i dit hus, indefrysning af ejendomsskatter og nedsparingslån.
Bestyrelsen har tanker om fremover at afholde 2 - 3 lignende arrangementer om året.
Er der interesse for sådanne aktiviteter?
ja 50 %
nej 50 %
  

9.

Hvordan foretrækker du at blive orienteret om grundejerforeningens arrangementer, aktiviteter?
1. prioritet 2. prioritet
Via e-mail direkte 27 % 20%
Via grundejerforeningens hjemmeside   5 % 25 %
Via annoncer i lokalblade   6 % 30 %
Direkte pr. brev 60 %   8 %
Via opslag i infoskabet på Trørød Torv   2 % 17 %
  

10.

Angiv på nedenstående skala din tilfredshed med grundejerforeningen
meget utilfreds   2 %
ikke tilfreds   4 %
tilfreds 56 %
godt tilfreds 36 %
yderst tilfreds   2 %