Trørød Grundejerforening
Stiftet 1907
Forside Medlem MedlemsOrientering Links Arkiv Område Vedtægter mm Bestyrelsen
Nyheder
Medlemsorientering omdeles direkte til medlemmerne.
Skriv til foreningen hvis bladet ønskes tilsendt med mail.
Er du interesseret i at modtage Medlemsorientering, så bliv medlem af Trørød Grundejerforening.
 
MedlemsOrientering nr. 69 - juni 2024:
 • Pinsefest i Gl.Holte kirke
 • Hegn, hække og overkørsler
 • Kypergården
 • Ændrede buslinjer fra december 2025
 • Trafik i Trørød
 • Besøg hos Vedbæk Skov & Park
 • Invitation til Sankt Hans

MedlemsOrientering nr. 68 - januar 2024:
 • Grønne hegn og affaldsspande
 • Hvor er strømmen?
 • Trafik
 • Trørød Brugs 100 år
 • Besøg hos kontorfællesskab Frydenlund30
 • Byliv
 • Generalforsamlingen 2023
 • Hæder til Siestabageren
 • Invitationer

MedlemsOrientering nr. 67 - september 2023:
 • Byliv
 • Indkaldelse Generalforsamling
 • Sankthansaften
 • Kæmpeporesvampen på Torvet
 • ”Hvor er strømmen” – Folkemødedagen
 • Ny serie - besøg i Trørød
 • Var Trørød centrum for barokslotte?
 • Mødesteder i Trørød
 • Invitationer

MedlemsOrientering nr. 66 - juni 2023:
 • Høringssvar
 • 10-året for visionsplan for Trørød Torv
 • Rudersdal folkemøde
 • Pinsejagt
 • Serviceordninger
 • Overvågning på Rundforbivej?
 • Invitationer

MedlemsOrientering nr. 65 - februar 2023:
 • Hjertestartere i Trørød
 • Generalforsamling 2022
 • Trørød Entreprise konkurs
 • Trørødgård
 • Erhvervspris til The Kitchen
 • Nyt om grundejerforeningen
 • Grundejerforeningens bestyrelse
 • En grundejers drøm - naboernes mareridt
 • Trafikale forhold i og omkring Trørød
 • Nok en Trørød idyl er borte
 • Vigtigt nyt for Trørød
 • Invitationer

MedlemsOrientering nr. 64 - oktober 2022:
 • Trørøds store træer
 • Indkaldelse til Generalforsamling
 • Folkemødedagen & debat om varme
 • Frivillige-ugen for unge
 • Rødbøgen på Torvet
 • Flotte træer i Trørød
 • Livstræer
 • ”Knudepunkt”-skiltet
 • Sankthansaften ved Trørødskolen
 • Nyvangsstien og trafikgruppen
 • ”Lunke”-skiltet og Holmebjerg
 • Byggesagsbehandlingstider
 • Invitation til juletræstænding

MedlemsOrientering nr. 63 - juni 2022:
 • Kære alle medlemmer
 • Sankthansaften i Trørød
 • Dejligt med liv på Krogholmgård
 • Påskeægjagt på Trørødskolen
 • Udbredelse af fjernvarme
 • Atter fastelavn og tøndeslagning foran Siestabageren
 • Hvordan går det på Rundforbivej?
 • Virksomhedsbesøg hos Trørød Entreprise A/S
 • Vigtigt nyt for Trørød
 • Sankthansaften bag Trørødskolen
 • Rudersdal Folkemødedag

MedlemsOrientering nr. 62 - februar 2022:
 • Det grønne vejbillede
 • De grimme affaldsbeholdere
 • Kort om generalforsamlingen den 25. november 2021
 • Grundejerforeningens bestyrelse
 • Om Trørøds gamle gårde
 • Om Krogholmgård
 • Magdaleneparken
 • Vigtigt nyt for Trørød
 • FASTELAVN PÅ TORVET søndag d. 27. februar
 • TRØRØD ENTREPRISE PÅ TRØRØD TORV onsdag d. 2. marts

MedlemsOrientering nr. 61 - november 2021:
 • Nyt om nogle af Trørøds gamle ejendomme
 • Indkaldelse til ORDINÆR GENERALFORSAMLING
 • Brændeovne
 • Ændrede vedtægter
 • Rundforbivej 2A - Trørødgaard
 • Frisk energi og nye impulser
 • Informationsmøde om serviceordninger
 • Gør det let og gratis at betale dit medlemskontingent
 • Dejligt - der sker noget på Trørød Torv!
 • Vigtigt nyt for Trørød
 • Grundejerforeningen inviterer til møde med Sven Herting
 • Julehygge på Trørød Torv fredag den 26. november

MedlemsOrientering nr. 60 - maj 2021:
 • Busdriften i Trørød forringes!
 • Kommuneplan
 • En anderledes Fastelavn 2021
 • Det bimler og bamler på vejene
 • Send jeres e-mail-adresse til foreningen
 • Renovering og klimatilpasning af kloaksystemet i Trørød
    (link til kort over grundvandspejlets dybde)
 • Telefoni i Trørød i gamle dage
 • Vigtigt nyt for Trørød
 • Gode råd hvis I vil oprette et vejlav
MedlemsOrientering nr. 59 - januar 2021:
 • Offentlig transport i Trørød
 • Generalforsamlingen 2020
 • Præsentation af bestyrelsen
 • Landliggerfamilien Birger Christensen
 • Eksplosioner i Trørød
 • Fællesveje - vedligehold og vejlav
 • Dirigentklokken og historien bag
 • Vigtigt nyt for Trørød
 • Fastelavn på Torvet AFLYST
 • Rundvisning på det renoverede Rådhus UDSKUDT
MedlemsOrientering nr. 58 - september 2020:
 • Separatkloakering
 • Indkaldelse til ORDINÆR GENERALFORSAMLING
 • Forslag til vedtægtsændring
 • Fint arrangement på Trørød Torv
 • Genforeningsstenen fra Trørød
 • Serviceordninger
 • Blomstrende veje - Blomsterplan 2020
 • Hvordan gik det på Rundforbivej?
 • Torvets renholdelse
 • Cykelsti på Frydenlundsvej
 • Vigtigt nyt for Trørød
 • Rundvisning på Rudersdal Rådhus - AFLYST
 • Juletræstænding på Trørød Torv - AFLYST
MedlemsOrientering nr. 57 - maj 2020:
 • Mindeord om Vagn Abrahamsen
 • Lokalplan 264
 • Fældningen i Trørød Hegn
 • Møde med Rudersdal Kommune
 • Lidt om Støv eller Støj
 • Vigtigt nyt for Trørød
 • Sankt Hans bål - AFLYST
 • Rundvisning på Rudersdal Rådhus d. 22. september
MedlemsOrientering nr. 56 - februar 2020:
 • Hædersprisen
 • Generalforsamlingen 30. oktober 2019
 • Status for Torvet set i et bredere perspektiv
 • Borgermøde om lukningen af Vedbæk Bibliotek
 • Aftalen om skråstien
 • Fotobog om Rudersdal
 • Det renoverede Rudersdal Rådhus
 • Skolehjemmet Skovly
 • Kirkesalen i Gl. Holte
 • Vigtigt nyt for Trørød
 • Fastelavn på Torvet d. 23. februar
 • Rundvisning på Rudersdal Rådhus d. 28. april
MedlemsOrientering nr. 55 - oktober 2019:
 • Biodiversitet - et Tema
 • Indkaldelse til ORDINÆR GENERALFORSAMLING
 • Hvad skete der på Rundforbivej i juni
 • Dialogmøde med Rudersdals kommune
 • Nyt om Frydenlundsvej
 • Trørøds grønne profil - de store træer
 • Cykelstierne på Frydenlundsvej
 • Vigtige debatter på Folkemødedagen
 • Vigtigt nyt for Trørød
 • Halloween 2019
 • Julehygge på Trørød Torv fredag den 29. november

MedlemsOrientering nr. 54 - maj 2019:
 • Aftaler om Vinter- og vejvedligeholdelse opsiges
 • Ny affaldsindsamling til genanvendelse
 • Fjern affaldet
 • Kodeks for borgere i Trørød
 • Nyt om Frydenlundsvej
 • Magdalene Parken ved Kohaven
 • Fastelavn på Torvet
 • Skolehjemmet Skovly
 • Kommer der en invitation til Skt. Hans i Trørød?
MedlemsOrientering nr. 53 - februar 2019:
 • 100 år med brød i Væverhuset
 • Så kom de, cykelstierne!
 • Hædersprisen 2018
 • Kikhanerenden
 • Redningsaktion i Kohaven
 • Generalforsamling 2018
 • Om sten i rabatten
 • FASTELAVN PÅ TORVET
 • 3 globale virksomheder med udspring i Trørød
MedlemsOrientering nr. 52 - oktober 2018:
 • ”Krigen” om Skraastien (1984-93)
 • Indkaldelse til ORDINÆR GENERALFORSAMLING
 • Cykelsti på Frydenlundsvej
 • Heste på Frydenlund
 • Parkering på Frydenlundsvej - Berigtigelse
 • TRAP Danmark
 • Et sjældent postkort fra omkring 1920’erne
 • Sommermøde med Rudersdal Kommunes Forvaltning
 • Julehygge på Trørød Torv - fredag den 30. november
MedlemsOrientering nr. 51 - juni 2018:
 • Persondataforordningen
 • Tillæg til lokalplan 49
 • Trørødbogen - en lille kulturhistorisk perle
 • Trørødbogens baggrund
 • Kodeks for borgere i Trørød
 • Jørgen Andersen - Mindeord
 • Fastelavn på Torvet
 • Cykelstier på Frydenlundsvej
 • MedlemsOrienterings historie
 • MedlemsOrienterings redaktionelle udvikling
 • Skt. Hans på Kohaveengen
MedlemsOrientering nr. 50 - januar 2018:
 • Tak til Suzanne Gravesen
 • Nye regler for småbygninger
 • Trørød Grundejerforenings Generalforsamling 2017
 • Juletræet blev tændt på Trørød Torv
 • Lokalplan 255 for Skovly er vedtaget
 • Sven Herting - vores formand - er fyldt 80 år. Tillykke!
 • Slå katten af tønden på Trørød Torv
MedlemsOrientering nr. 49 - september 2017:
 • Trørød Grundejerforening fylder 110 år
 • - - og bliver stadig mere digital
 • Indkaldelse til ORDINÆR GENERALFORSAMLING
 • Sommermøde med Rudersdal Kommunes forvaltningschefer
  1. Trørød Torvs fornyelse - fase 1 og 2
  2. Forslag om navneændring til Trørød Torv
  3. Kypergården
  4. Frydenlundsvej cykelsti
  5. Skråsti ved Rundforbivej
  6. Rygter om byggeplaner på Torvets Syd-Østside?
  7. Skovly Skolehjem
  8. Ny regler for Småbygninger
 • Vejbede og Regnbede
 • Jo, Siestabageren serverer kaffe
 • Foredrag med Susanne Viby udskudt
 • Fredag den 24. november ”Julehygge på Trørød Torv”
MedlemsOrientering nr. 48 - maj 2017:
 • Hvervekampagne
 • Tilmelding til besøg i Frydenlunds slotspark den 3.juni kl. 14-15
 • Ny kommuneplan og lokalplaner på vej
  • Høringssvar om Kommuneplan 2017
  • Trørød Grundejerforenings høringssvar om Kypergården
 • Trørødbogen
 • Mød Susanne Vibe fortælle om Trørød i gamle dage
 • Liv på Torvet
 • Fastelavn
 • Rododendrontur på Frydenlund
 • Skt. Hans på Kohaveengen
MedlemsOrientering nr. 47 - januar 2017:
 • Generalforsamling 2016
 • Hædersprisen 2016
 • Seneste nyt om Trørød Torv
 • Irma på Torvet
 • Juletræstænding på Torvet
 • FASTELAVN PÅ TORVET
 • Rhododendrontur på Frydenlund
MedlemsOrientering nr. 46 - oktober 2016:
 • Kulturkanon Rudersdal 2016
 • Indkaldelse til generalforsamling
 • Trørød Torvs fornyelse
 • Skt. Hans 2016
 • ”Omsorg for stedet”
 • Ny fartmåler
 • Juletræstænding
 • Børnehuset
MedlemsOrientering nr. 45 - juni 2016:
 • Borgerkodeks for Trørød
 • Cykelsti på Frydenlundsvej
 • Nyt om Kypergården
 • Om dårligt udsyn i T-kryds
 • Status for Trørød Torv
 • Retningslinjer for vertikal jordvarme
 • Notat om servitutter
 • Invitation til Skt. Hans
MedlemsOrientering nr. 44 - januar 2016:
 • Udviklingen af Trørød Torv
 • Lokalhistorisk kanon i Rudersdal
 • Nye tiltag for trafikken i Trørød
 • Ny- og ombygning af Kypergården
 • Bjarne Larsen - Brugsuddeler i 25 år
 • Generalforsamlingen 21. oktober 2015
 • GRUNDEJERFORENINGENS HÆDERSPRIS 2015
 • FASTELAVN PÅ TORVET
 • Borgerkodex
 • Bliv Støttemedlem
MedlemsOrientering nr. 43 - september 2015:
 • Tak til Jørgen Andersen og Knud Bagge
 • Indkaldelse til ORDINÆR GENERALFORSAMLING
 • TRØRØDS INDUSTRIKVARTER - en appetitvækker (1)
 • Nu sker der lidt på Torvet
 • Regnbedene på Holmebjerg og Viekær
 • Besigtigelse af trafikken gennem Trørød
 • Krogholmgårdsvej
 • Halloween og Julehygge på Torvet
 • Tak til Familien Topsøe
MedlemsOrientering nr. 42 - maj 2015:
 • STATUS FOR TORVET
 • Beplantning langs Helsingørmotorvejen
 • Hvordan bevarer vi vores kulturarv og interessen for den?
 • Billeder fra det ældre Trørød
 • Trafikken i Trørød
 • Fastelavn
 • TGF på Facebook & Instagram
 • Information om flygtningene på Skovly
 • FORÅR PÅ FRYDENLUND
 • Tryggerød-skiltet er tilbage
 • Skt.Hans aften på Kohaveengen den 23.juni
MedlemsOrientering nr. 41 - januar 2015:
 • Mindeord - Svenn Baltzer
 • Formandens beretning for året
 • Byvandring i Trørød
 • Julehygge på Trørød Torv
 • Indbydelse til Fastelavn
 • Besøg på Frydenlund
MedlemsOrientering nr. 40 - september 2014:
 • Trørød Torv
 • Bladet som mail
 • Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling
 • Miljøet efter Helsingørmotorvejens udvidelse
 • Siestabageren
 • Det skjulte "slot" SKOVLY i Trørøds udkant
 • Trafikforhold i Trørød
 • Skt. Hans 2014
 • Invitation til Byvandring
MedlemsOrientering nr. 39 - maj 2014:
 • Fastelavn 2014
 • Møde om klimatilpasning i Trørød
 • Sommerfred i villahaven
 • Byvandring
 • Trafikforhold i Trørød
 • Høringssvar på klimatilpasningsplanen
 • Invitation til Skt.Hans
MedlemsOrientering nr. 38 - januar 2014:
 • Håb for genplantning på Helsingørmotorvejen
 • Fornøjelig Halloween på Torvet sidst i oktober
 • Grundejerforeningens generalforsamling 28/11 - et tilløbsstykke
 • Tiltrængt revision af Lokalplan 49
 • Skorstensfejning - trin på taget
 • Julehygge på Trørød Torv - fredag d. 29. november
 • Vores blad som mail
 • Fastelavn søndag d. 2. marts 2014
 • Omkring Trørød
MedlemsOrientering nr. 37 - oktober 2013:
 • Halloween på Trørød Torv
 • Julehygge på Trørød Torv
 • Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling
 • Forslag til vedtægtsændring
 • Bladet som mail
 • Bogboks på Torvet?
 • På vej mod et grønnere og mere bæredygtigt Trørød Torv
 • Helsingørmotorvejen
 • Skt. Hans 2013
 • Omkring Trørød (kommunale referater)
MedlemsOrientering nr. 36 - april 2013:
 • Skt. Hansaften juni 2013 på Kohaveengen
 • Vores æresmedlem Haldor Topsøe fylder 100 år!
 • Visioner for Trørød Torv
 • Ophævelse eller håndhævelse af 10 alens servitutter er ikke et kommunalt anliggende
 • Strategi for byens parker og grønne områder
 • Helsingørmotorvejens udvidelse
 • Fastelavn 2013
 • Omkring Trørød (kommunale referater)
MedlemsOrientering nr. 35 - december 2012:
 • Fastelavn søndag den 10. februar 2013
 • Kommunen arbejder med digitale løsninger for grundejerne
 • Visioner for Trørød Torv
 • Juletræ på Torvet
 • Strategi for byens parker og grønne områder 2012
 • Fra Generalforsamlingen oktober 2012
 • Hædersprisen 2012
 • Omkring Trørød (kommunale referater)
MedlemsOrientering nr. 34 - august 2012:
 • Mobilmast på Trørød Kollegiet på Gøngehusvej
 • Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling
 • Helsingørmotorvejens udvidelse - brev til ministeren
 • Dialogmøde med Rudersdal Kommune
 • Skt. Hans 23. juni 2012
 • Besøget på Frydenlund Slot
 • Omkring Trørød (kommunale referater)
MedlemsOrientering nr. 33 - april 2012:
 • Besøg på Frydenlund Slot
 • Sendt til Byplanudvalget den 7. marts 2012
 • Høje 2-plansvillaer - uddrag af læserbrev til Rudersdal Avis
 • Helsingørmotorvejens udvidelse
 • Uddrag af foreningens kommentarer til Trafikhandlingsplanen 2012-2015
 • Endelig afgørelse om to flagstænger til mobilantenner på Trørød Torv
 • De seneste informationer om fibernettet
 • Trørød Grundejerforenings generalforsamling
 • Fastelavn på Trørød Torv
 • Omkring Trørød (kommunale referater)
MedlemsOrientering nr. 32 - december 2011:
 • Fastelavn søndag den 19. februar 2012
 • Nyt forslag om mobilmast, nu ved Trørød Kollegiet
 • Vinder af essay konkurrencen lægger vægt på trivslen i Trørød
 • Helsingørmotorvejens udvidelse. Støjmålinger i Trørød
 • Trørød Grundejerforenings generalforsamling
 • Hvorfor hedder Rundforbivej Rundforbivej?
 • Omkring Trørød (kommunale referater)
MedlemsOrientering nr. 31 - august 2011:
 • Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling
 • Dialogmøde med Rudersdal Kommune
 • Besøg Caroline Mathildestiens Stauder
 • Husk Grundejerforeningens sommerkonkurrence
 • Trørød som det var engang
 • Omkring Trørød (kommunale referater)
MedlemsOrientering nr. 30 - april 2011:
 • Havefred
 • Trørød Grundejerforenings Generalforsamling
 • Skorstensfejers påbud om trin på taget
 • Mobilmaster på Trørød Torv
 • Grundejerforeningens sommerkonkurrence
 • Fastelavn på Trørød Torv
 • Seneste nyt Helsingørmotorvejens udvidelse
 • Omkring Trørød (kommunale referater)
MedlemsOrientering nr. 29 - december 2010:
 • Fastelavn søndag d. 6. marts 2011
 • Virksomhedsbesøg hos Microsoft
 • Generalforsamling den 26. oktober 2010
 • Grundejerforeningen og Rudersdal Kommunalstyre
 • Brug regnvandet i din have og stop oversvømmelser
  • Belægninger
  • Faskiner
  • Grønne tage
  • Regnbede
  • Regnvandstønde eller -tanke
 • Hædersprisen 2010
 • Omkring Trørød (kommunale referater)
MedlemsOrientering nr. 28 - september 2010:
 • Spændende virksomhedsbesøg hos Microsoft, Vedbæk
 • Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling
 • Underlige aftenlufte!
 • Trørød Grundejerforenings Hæderspris
 • Trørød Grundejerforening besøger Frydenlund Slots parkanlæg
 • Nyt på Trørød Torv
 • Helsingørmotorvejens udvidelse - seneste nyt
 • Omkring Trørød (kommunale referater)
MedlemsOrientering nr. 27 - april 2010:
 • Besøg på Frydenlund
 • Trørød Grundejerforenings Generalforsamling
 • Tilslutning til fibernet
 • Nye krav fra skorstensfejer - sidste nyt
 • Dialogmøder
 • Konkurrencen om en smuk og bæredygtig forhave
 • Helsingørmotorvejens kommende udvidelse - uddybende spørgsmål
 • Høringssvar vedr. VVM-redegørelse om udbygning af Helsingørmotorvejen
 • Fastelavnsarrangement en succes trods vinterferie og sne
 • Omkring Trørød (kommunale referater)
MedlemsOrientering nr. 26 - december 2009:
 • Byvandringen i september 2009
 • Kohavevej dengang
 • Årsberetning 2008-09
 • Referatuddrag fra Generalforsamlingen
 • Brug af vejareal - råden over vej
 • Helsingørmotorvejen
 • Nye krav fra skorstensfejer
 • Rettelse til MO25
 • Fastelavn søndag den 14. februar 2010
 • Omkring Trørød (kommunale referater)
MedlemsOrientering nr. 25 - august/september 2009:
 • Ny Byvandring i Trørød 2009
 • Indkaldelse til ORDINÆR GENERALFORSAMLING
 • Kommuneplan 2009
 • Helsingørmotorvejens udvidelse og støjproblematikken
 • Afvandingsproblemer
 • Supermarked på Langhaven !!!
 • Seneste nyt om kabellægning og fremføring af fibernet
 • Trørød Grundejerforenings Hæderspris
 • Omkring Trørød (kommunale referater)
MedlemsOrientering nr. 24 - april 2009:
 • Ny Byvandring i Trørød 2009
 • Kommuneplan 2009
 • Byhistorisk Arkiv - Søllerød Museum
 • Bestyrelsen mødes med Rudersdal Kommunalforvaltning
 • Vigtig information - Hegn mod vej og sti
 • Skråstien til Grisestien er pløjet op
 • Seneste nyt om kabellægning og fremføring af fibernet
 • Fredning af Maglemosen
 • Fastelavn 2009
 • Omkring Trørød (kommunale referater)
MedlemsOrientering nr. 23 - december 2008:
 • Husk Fastelavn søndag d. 22. februar
 • Byvandring i Trørød d. 20. september
 • Uddrag af referat fra ordinær generalforsamling
 • Dialogmøder
 • En sejr til Kohavevej
 • Status på kabellægning af elforsyning og fremføring af fibernettet
 • Omkring Trørød (kommunale referater)
MedlemsOrientering nr. 22 - august/september 2008:
 • Byvandring i Trørød
 • ORDINÆR GENERALFORSAMLING
 • Besøg på Frydenlund Slot
 • Restaurering af Maglemoserenden og Maglemosen
 • Dispensationssager med kommunen
 • Byhistorisk Arkiv - Søllerød Museum
 • Omkring Trørød (kommunale referater)
MedlemsOrientering nr. 21 - april 2008:
 • Besøg på Frydenlund Slot for Grundejerforeningens medlemmer
 • Byvandring i Trørød i september måned
 • Fastelavn
 • Den nye formands overvejelser vedr. Grundejerforeningens opgaver
 • Status på kabellægning af elforsyning og fremføring af fibernettet
 • Planstrategi 2007, høringssvar
 • Cykelsti, Trørødvej
 • Mindeord
 • Omkring Trørød (kommunale referater)
MedlemsOrientering nr. 20 - december 2007:
 • Jubilæet og jubilæumsbogen
 • Fastelavn, søndag den 3. februar 2008
 • Uddrag af referatet fra ordinær generalforsamling
 • Tak til Vagn Abrahamsen
 • Den nye formands syn på foreningens opgaver (udgået pga. pladsmangel)
 • Snerydning
 • Den afgåede formand har ordet
 • Omkring Trørød (kommunale referater)
MedlemsOrientering nr. 19 - august 2007 (jubilæumsnummer):
 • Generalforsamling
 • Grundejerforeningens 100 års jubilæum
 • Reception i Restaurant "Nautilus"
 • Fællesudvalget
 • Trafikhandlingsplan 2007-2011
 • Cafémøde 19. juni 2007
 • Omkring Trørød (kommunale referater)
MedlemsOrientering nr. 18 - april 2007:
 • Forår/sommer i haverne
 • Grundejerforeningens 100 års jubilæum
 • Byhistorisk arkiv - Søllerød Museum
 • Sikre skoleveje
 • Behovet for fartbegrænsninger
 • Fastelavn
 • Status på kabellægning af elforsyning og fremføring af fibernettet
 • Omkring Trørød (kommunale referater)
MedlemsOrientering nr. 17 - december 2006:
 • Snerydning og glatførebekæmpelse
 • Trørød Grundejerforenings 100 års jubilæum
 • Byhistorisk arkiv - Søllerød Museum
 • Trørød Grundejerforenings ordinære generalforsamling
 • Trørød Grundejerforenings regnskab
 • Fastelavn
 • Besøg i Gl. Holte Kirke
 • Omkring Trørød (kommunale referater)
MedlemsOrientering nr. 16 - september 2006:
 • Generalforsamling
 • Besøg i Gl. Holte Kirke
 • Trørøds kulturværdier og Grundejerforeningen
 • "Byg som du vil i Søllerød Kommune", - er det fordi lokalplanerne ikke dur?
 • Fællesudvalget
 • Dispensationsager
 • Naturgenopretning af Maglemoserenden
 • Byhistorisk arkiv - Søllerød Museum
 • Omkring Trørød (kommunale referater)
MedlemsOrientering nr. 15 - april 2006:
 • Forår/sommer i haverne
 • Fastelavn
 • Tryghedsringe og trafiksikkerhed
 • Dispensationsager
 • Den Iberiske Skovsnegl (Dræbersneglen)
 • Byhistorisk arkiv - Søllerød Museum
 • Emner til Temamøder
 • Omkring Trørød (kommunale referater)
MedlemsOrientering nr. 14 - december 2005:
 • Glædelig jul og godt nytår
 • Ændring af lov om fyrværkeri
 • Byhistorisk arkiv - Søllerød Museum
 • Fastelavn den 26. februar 2006
 • Trørød Grundejerforenings ordinære generalforsamling
 • Dispensationsager
 • Skader
 • "Skovsvin" og deres slægtninge
 • Irma's parkeringsplads
 • Omkring Trørød (kommunale referater)
MedlemsOrientering nr. 13 - august 2005:
 • Generalforsamling
 • Besøg på Frydenlund Slot
 • Dispensationsager
 • Kabellægning af elforsyningen/hybridnet
 • Byhistorisk arkiv - Søllerød Museum
 • Råvildt i haverne
 • Omkring Trørød (kommunale referater)
MedlemsOrientering nr. 12 - april 2005:
 • Besøg på Frydenlund Slot
 • Fastelavn
 • Om udskiftning af hegn mod vej og sti
 • El forsyningen i Søllerød kommune kabellægges / Hybridnet
 • Afbrænding af affald i haverne
 • Dispensationsager
 • Byhistorisk arkiv - Søllerød Museum
 • Motoriserede haveredskaber
 • Omkring Trørød (kommunale referater)
MedlemsOrientering nr. 11 - november 2004:
 • Glædelig jul og godt nytår
 • Trørød - fra landsby til villaby
 • Generalforsamlingen i Trørød Grundejerforening
 • Vedrørende støjafskærmning langs med motorvejen
 • Dispensationssager
 • Opfølgning på trafikproblemer i Trørød
 • Fastelavn den 6. februar 2005
 • Omkring Trørød (kommunale referater)
MedlemsOrientering nr. 10 - marts 2004:
 • Generalforsamling
 • Rettelse til MedlemsOrientering nr. 9
 • Det gamle Trørød
 • Hybridnet
 • Byhistorisk Arkiv - Søllerød Museum
 • Nyt vandforsyningsregulativ
 • Arbejdet i bestyrelsen siden 2003
 • Dispensationssager
 • Om drikkevandskvaliteten i Søllerød Kommune
 • Kampagne "Giftfri haver gi'r renere grundvand"
 • Omkring Trørød (kommunale referater)
MedlemsOrientering nr. 9 - marts 2004:
 • Velkommen og ny mail-adresse
 • Fastelavn
 • Byhistorisk Arkiv - Søllerød Museum
 • Trørød historie
 • Opfordring til debat om trafikproblemer i Trørød
  • Indledning
  • Sikkerheden
  • Støj
  • Større handlekraft fra Kommunen
  • Grundejerforeningens planer
 • Hybridnet
 • Dispensationssager
 • Seværdigheder i Trørød
 • Omkring Trørød (kommunale referater)
MedlemsOrientering nr. 8 - december 2003:
 • Glædelig jul og godt nytår
 • Generalforsamling den 21. oktober 2003
 • Trørød Støjvold Aktivitetsgruppe
  • Baggrund
  • Gruppens formål
  • Gruppens mål
  • Forankring
  • Sammensætning
  • Foreløbig plan
 • Hybridnet
 • Dispensationssager
 • Regnskab 2002 / 2003
 • Hits på www.troeroed.dk
 • Omkring Trørød (kommunale referater)
MedlemsOrientering nr. 7 - september 2003:
 • Temamøde om støjvold
 • Grundejerforeningen kommenterer: Søllerød Kommunes strategi for kommuneplan og Agenda 21
 • Faste hegn mod vej og sti
 • Efterlysning af suppleanter for bestyrelsen
 • Afbrænding af fyrværkeri
 • Dispensationssager
 • Private fællesveje - vedligeholdelse
 • Omkring Trørød (kommunale referater)
MedlemsOrientering nr. 6 - juni 2003:
 • Trafiksikkerhed og målinger
 • Temamøde om Trørød støjvold med foreløbigt program
 • En kommentar til "Søllerød - et godt sted at bo og leve"
 • Hybridnet
 • Drikkevandskvalitet
 • Lokalplan 49 for Trørød villakvarter
 • Dispensationssager
 • Fra bestyrelsesmøderne
 • Nem betaling af kontingent
 • Omkring Trørød (kommunale referater)
MedlemsOrientering nr. 5 - marts 2003:
 • Dispensationssager
 • Trørød støjvold (herunder planlægning af temamøde)
 • Afbrænding af haveaffald
 • Hybridnet
 • Drikkevandskvaliteten i Trørød
  • Vand fra Vedbæk gl. Vandværk
  • Udskiftning af vandrør
  • Forurener plastrør?
 • Fællesudvalget
 • Fra bestyrelsesmøderne
 • Fastelavn på Trørød Torv
 • Omkring Trørød (kommunale referater)
MedlemsOrientering nr. 4 - december 2002:
 • Generalforsamlingen 22.10.2002
 • Tal fra regnskabet
 • Drikkevandskvaliteten i Trørød
 • Nye ansigter i bestyrelsen
 • Kommentarer til Revision af Trafik- og Miljøhandlingsplan 1996-2005
 • Fra bestyrelsesmøderne
 • Omkring Trørød (kommunale referater)
MedlemsOrientering nr. 3 - oktober 2002:
 • Hvordan har jeg oplevet bestyrelsesarbejdet
 • Indkaldelse til ordinær generalforsamling
 • Trafik- og Miljøhandlingsplan 1996-2005
 • Efterlysning af bestyrelsesmedlemmer
 • Sidste Nyt (temamøde om vandkvalitet)
MedlemsOrientering nr. 2 - juli 2002:
 • Medlemsarrangementer
 • Kontingentopkrævning
 • Fra bestyrelsesmøderne
 • Trørød Torv
 • Kohavevej
 • Ro i haven - ny teknik
 • Trafik- og Miljøhandlingsplan
 • Generalforsamlingen
 • Omkring Trørød (kommunale referater)
MedlemsOrientering nr. 1 - april 2002:
 • Generalforsamlingen
  • Trafik
  • Hastighedsmåler
  • Trørød Torv
  • Andre aktiviteter
 • Efterlysning af bestyrelsesmedlemmer
 • Hjemmeside
 • Spørgeskemaundersøgelse
 • Billeder fra Trørød
Nyt fra Trørød Grundejerforening - august 2001:
 • Kohavevej
 • Trørød Grundejerforening er på Internettet
 • Fartmåler/fartviser
 • Bestyrelsesmøde 21. august 2001
 • Formandens Klumme: Faste hegn mod vej
 • Informations- og debatmøde 3. maj 2001
 • Forslag til nye arrangementer
 • Vælgermøde 8. november 2001 på Trørødskolen
 • Kommende aktiviteter
(klik her for at se nyhedsbrevet)
Nyt fra Trørød Grundejerforening - marts 2001:
 • Første udgave af nyhedsbrev
 • Generalforsamling 24. oktober 2000
 • Bestyrelsesmøde 19. februar 2001
 • Formandens Klumme: Bedre og mere information
 • Information fra tidligere bestyrelsesmøder
 • Hvad laver et kommunikationsudvalg?
 • Information om Trørød Grundejerforening
 • Kommende aktiviteter
(klik her for at se nyhedsbrevet)
Nyhedsbrev fra Trørød Grundejerforening - forår 1999:
 • Tag hensyn til din nabo>
 • Medlemskab af Grundejerforeningen
 • Mere regelmæssige informationer fra Grundejerforeningen
 • Andre aktiviteter, som vi p.t. arbejder med
Nyt fra Trørød og Omegns Grundejerforening - september 1990:
 • LIDT OM FORENINGEN
 • HELIKOPTER I MAGLEMOSEN
 • SKRÅSTIEN PÅ AGGERSHVILES MARKER
 • KOMMUNENS PLANER
 • TRAFIKSANERING
 • MEDLEMSARRANGEMENTER
 • POLITIETS KAMPAGNE FOR NABOOVERVÅGNING
 • NYE BESTYRELSESMEDLEMMER
Nyt fra Trørød og Omegns Grundejerforening - maj 1990:
 • SKRAASTIEN PÅ AGGERSHVlLE MARK
 • TRAFIKSANERING
 • MEDLEMSARRANGEMENTER
 • HELIKOPTER SAGEN
 • SAGEN OM SEJL- OG MOTORBÅDE
 
 
Valid HTML 4.01 Transitional
Valid CSS!