Trørød Grundejerforening
Stiftet 1907
Medlem MedlemsOrientering Links Arkiv Område Vedtægter mm Bestyrelsen
Senest opdateret
22. september 2020
Mail til foreningen:
Orientering
nr. 58
er omdelt til medlemmerne
.
Nr. 59 udkommer
januar 2021.
Skriv til foreningen
hvis bladet ønskes
tilsendt via mail.
Se under "Arkiv" hvis du savner indlæg fra tidligere udgaver af denne side.
Hvorfor har vi en grundejerforening og hvorfor være medlem?
Læs mere ...
Vi er
547
medlemmer
Foreningens bankkonto
2266-0271119453
eller
MobilePay 19066
MedlemsOrientering nr. 58:
     
 • Separatkloakering
 • Indkaldelse til ORDINÆR GENERALFORSAMLING
 • Forslag til vedtægtsændring
 • Fint arrangement på Trørød Torv
 • Genforeningsstenen fra Trørød
 • Serviceordninger
 • Blomstrende veje - Blomsterplan 2020
 • Hvordan gik det på Rundforbivej?
 • Torvets renholdelse
 • Cykelsti på Frydenlundsvej
 • Vigtigt nyt for Trørød
 • Rundvisning på Rudersdal Rådhus - AFLYST
 • Juletræstænding på Trørød Torv - AFLYST

Ordinær Generalforsamling
afholdes tirsdag d. 6. oktober 2020 kl. 19:30
i Trørød Vinhandels lokaler på Torvet
Læs indkaldelse og dagsorden ...
Hent indkaldelse og dagsorden (pdf) ...
Hent forslag til ændring af vedtægter (pdf) ...

Hver husstand må kun repræsenteres af én person.
Ingen repræsentanter fra Rudersdal Kommune.
Kun servering af dansk vand under mødet.
Intet traktement efter generalforsamlingen.
Vigtigt. Grundet Covid19 vil der være en fast stoleopstilling og dermed et begrænset antal pladser. Vi beder om en tilkendegivelse af at man ønsker at deltage:
Klik her hvis du ønsker at deltage
eller ret henvendelse til et bestyrelsesmedlem.
Med de nye retningslinjer for forsamlinger må vi højst være 50 i et lokale. Vinhandlen er rigelig stor. Generalforsamlingen vil ikke blive flyttet.
Hvis vi mod forventning bliver mere end 50 må de sidst ankomne følge generalforsamlingen udenfor.
Forslag til ændring af vedtægter
Baggrund for vedtægtsændringen.
Bestyrelsen har ønsket at justere på grundejerforeningens vedtægter fra 2015 på nogle områder. Det drejer sig væsentligst om 3 emner,
 • Ændring af varslet om indkaldelse af generalforsamlingen for at give en chance for at behandle eventuelle forslag fra medlemmerne, og også at kunne informere medlemmerne om forslagene inden generalforsamlingen
 • Ønske om, at også formanden bliver en del af konstitueringen af bestyrelsen i stedet for separat valg til denne post.
  Baggrunden er, at vi gerne ser flere yngre, interesserede, men stadig kompetente medlemmer af bestyrelsen. En del af den målgruppe vil af arbejdsmæssige og private årsager ikke kunne se sig selv i samme rolle gennem flere år. Derfor vil forslaget skabe mulighed for at ændre opgavefordelingen i bestyrelsen til gavn for foreningen
 • og en del mindre sproglige justeringer med henblik på at lette sproget en smule.
Hent forslag til ændring af vedtægter (pdf) ...
Separatkloakering
I juni måned fremsendte Rudersdal Kommune ”Høring af Tillæg 02 til Spildevandsplan 2017” til udtalelse, bla. til Trørød Grundejerforening.
Forslaget sigter bl.a. mod øget anvendelse af separatkloakering til at opfange de voksende regnmængder.

Hent høringssvar fra Trørød Grundejerforening (pdf) ...
Magasin til grundejerne
Rudersdal Kommune, Teknik og Miljø, udsender informationsbrev til grundejerne.
Hent nr. 3 - December 2019 ...
Hent nr. 2 - Oktober 2019 ...
Hent nr. 1 - Marts 2019 ...

Hent nr. 3 - December 2018 ...
Hent nr. 2 - August 2018 ...
Hent nr. 1 - Maj 2018 ...

streg
Lidt om livet i Trørød i gamle dage
Susanne Viby om mødet med gamle beboere i Trørød, der førte til bøgerne Thea fra Trørød og Svend fra Kratmosen - og om, hvordan livet levedes dengang, man skulle klare mange ting selv og børnene skulle hjælpe til.

Grundejerforeningen
et glas Crémant efter foredraget, der fandt sted 25. marts 2018 i Trørød Vinhandel.

streg
Nu sker der noget på Trørød Torv
 
Læs herom i dette indlæg fra grundejerforeningens formand, Sven Herting.

Rudersdal kommune har også udsendt en pressemeddelelse.
(se også GrundejerInfo nr. 4-2016 side 9)
Jo, Siestabageren serverer kaffe
 
I Medlemsorientering MO48 under Liv på Torvet efterlystes at man kunne få en kop kaffe hos bageren, sidde på bænkene og nyde udsigten.

Det har Siestabageren tilbudt i adskillige år.

Den gl. redaktør har ikke holdt sig ajour med udviklingen.
Trørød Torvs fornyelse og forskønnelse
Grundejerforeningen har fremlagt et forslag.

Oplægget er sendt til torvets interessenter og kommunen og lægges også frem til diskussion blandt Trørøds borgere.

Følg sagen her på hjemmesiden.

Hent beskrivelse af projektet (pdf 9 Mb) ...
Hent plancher til projektet (pdf 13 Mb) ...
Hent orienterende folder (pdf 1 Mb) ...
Flere 2-planshuse i Trørød?
I en udtalelse til Rudersdal Kommune går Grundejerforeningen imod bygning af høje huse i Trørød.

Udtalelsen til Rudersdal Kommune ...
Læserbrev i Rudersdal Avis den 27. marts ...
Se også grundejerforeningens ros til Rudersdal Kommunes planstrategi.
Seneste Trørød-nyt fra Kommunalbestyrelsen
OMKRING TRØRØD
I kommunalbestyrelsen og de politiske udvalg behandles løbende sager der har betydning for grundejerne i Trørød.
Se seneste nyt ...
Kodeks for hensynsfuld adfærd i Trørød
Jubilæumsbogen
Nye medlemmer får et eksemplar af Grundejerforeningens jubilæumsbog "Trørød fra landsby til villaby" ved henvendelse til foreningen. Bogen kan desuden købes i Brugsens Postkontor på Trørød Torv.
Trørøds seværdigheder og historie
Trørød Grundejerforening betragter det som en af sine opgaver at orientere om Trørøds seværdigheder, bygninger, historie, traditioner, kulturelle værdier og sociale liv.
Faste hegn mod vej
og sti
Hvis du tænker på at opsætte et fast hegn mod vej eller sti - det være sig raftehegn, plankeværk, trådhegn o.l.
Læs mere ...
Trørød - det åbne land, skov og villakvarterer
Umiddelbart efter Gl. Holte kirke kommer man til Trørød. Dele af den gamle landsby finder man omkring Trørød Torv, hvor Kohavevej, Trørødvej, Frydenlundsvej og Rundforbivej mødes. Her ligger nogle af de gamle gårde samt byens ældste skole fra 1721.
Læs mere ...
Valid HTML 4.01 Transitional
Valid CSS!