Trørød Grundejerforening
Stiftet 1907
Medlem MedlemsOrientering Links Arkiv Område Vedtægter mm Bestyrelsen
Senest opdateret
5. oktober 2021
Mail til foreningen:
Orientering
nr. 60
er omdelt til medlemmerne
.
Nr. 61 udkommer
oktober 2021.
Skriv til foreningen
hvis bladet ønskes
tilsendt via mail.
Se under "Arkiv" hvis du savner indlæg fra tidligere udgaver af denne side.
Hvorfor har vi en grundejerforening og hvorfor være medlem?
Læs mere ...
Vi er
547
medlemmer
Foreningens bankkonto
2266-0271119453
eller
MobilePay 19066
Informationsmøde om vejvedligeholdelse
Trørød Grundejerforening inviterer til informationsmøde

torsdag den 21. oktober 2021 kl 19.30
på Kulturcenter Mariehøj i Per Kirkeby salen.

Mange private fællesveje står i dag i den situation, at der ikke er oprettet vedligeholdelsesaftaler om fejning, ukrudtsbrænding, reparation af slaghuller og vintervedligeholdelse. Hidtil har Rudersdal Kommune administreret aftaler med private leverandører, men denne opgave er nu overgået til grundejerne.

Vi vil på mødet orientere om erfaringer med at oprette vejlav, som er en betingelse for at kunne indgå aftale med leverandørerne.
Der vil efterfølgende være mulighed for at stille spørgsmål.

Interesserede bedes tilmelde sig senest torsdag den 14. oktober
på mail til eller eller på SMS til 21683765 eller 29644930.
SVEN HERTING causerer over sine 13 år som formand for grundejerforeningen

Kl. 18:00-18:45 før generalforsamlingen

Der vil bagefter være lejlighed til en snak med Sven over et glas vin og snacks, hvor vi kan takke Sven for 24 års indsats i grundejerforeningens bestyrelse, de sidste 13 år som formand.
Ordinær Generalforsamling
afholdes torsdag d. 25. november 2021 kl. 19.30

i KULTURCENTER MARIEHØJ, Per Kirkeby salen, Øverødvej 246 B, 2840 Holte
Dagsorden i henhold til de nye vedtægter (dagsordenen bliver opdateret)
 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse.
 4. Foreningens regnskab til godkendelse, præsentation af budget og fastsættelse af kontingent.
 5. Forslag fra bestyrelsen.
 6. Indkomne forslag fra medlemmer til beslutning på generalforsamlingen.
  Forslagene skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Der er 3 bestyrelsesposter og 2 revisorposter på valg. (Bestyrelsens forslag følger senere)
 8. Emner, der af medlemmer alene ønskes drøftet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.
 9. Eventuelt.
MedlemsOrientering nr. 60:
     
 • Busdriften i Trørød forringes!
 • Kommuneplan
 • En anderledes Fastelavn 2021
 • Det bimler og bamler på vejene
 • Send jeres e-mail-adresse til foreningen
 • Renovering og klimatilpasning af kloaksystemet i Trørød
    (link til kort over grundvandspejlets dybde)
 • Telefoni i Trørød i gamle dage
 • Vigtigt nyt for Trørød
 • Gode råd hvis I vil oprette et vejlav

Private fællesveje - vedligehold og vejlav
Som nævnt i MedlemsOrientering nr. 58 september 2020 er det en forudsætning for tilslutning til ordningen om renholdelse og vintervedligeholdelse af private fællesveje, at den enkelte vej har oprettet et vejlav.
Der er i Trørød cirka 70 private fællesveje, og i efteråret 2020 har flere end 10 fællesveje oprettet et vejlav.
For at etablere et vejlav, skal der afholdes en stiftende generalforsamling. Her skal der vælges et antal medlemmer til bestyrelsen, og der skal udarbejdes vedtægter for vejlavet, som skal vedtages på den stiftende generalforsamling.
Efter konstituering af bestyrelsen skal der oprettes en bankkonto for vejlavet, og vejlavet skal have et CVR-nummer. Vedtægterne for vejlavet bør tinglyses på de respektive ejendomme for at sikre, at senere ejere bliver medlemmer. I modsat fald risikerer man, at medlemspligten bortfalder, hvis senere ejere ikke oplyses om medlemspligten af vejlavet inden købet af ejendommen.
Når vejlavet er etableret, kan der indgås aftale med to leverandører:

    Pankas udfører asfaltarbejde og huller i vejene.
    B.S.Landskabspleje står for fejning, ukrudtsbrænding mv.

Vi hører, at aftalerne fungerer tilfredsstillende. Fx. har B.S.Landskabspleje indtil nytår saltet 8 gange og primo januar været ude at salte igen og rydde sne.
Ud fra konkrete erfaringer med etablering af et vejlav i Trørød, står bestyrelsen i Trørød Grundejerforening gerne til rådighed ved eventuelle spørgsmål. Hvis der er interesse, kan der arrangeres Teams møde, hvor processen kan gennemgås. Der er i den anledning udarbejdet et notat om opmærksomhedspunkter i forhold til tinglysningsprocessen.

Hent notat om tinglysningsprocessen (pdf) ...
Har I brug for gode råd til
oprettelse af vejlav?
Kontakt bestyrelsen
Separatkloakering
I juni måned fremsendte Rudersdal Kommune ”Høring af Tillæg 02 til Spildevandsplan 2017” til udtalelse, bla. til Trørød Grundejerforening.
Forslaget sigter bl.a. mod øget anvendelse af separatkloakering til at opfange de voksende regnmængder.

Hent høringssvar fra Trørød Grundejerforening (pdf) ...
Magasin til grundejerne
Rudersdal Kommune, Teknik og Miljø, udsender informationsbrev til grundejerne.
Hent nr. 3 - December 2019 ...
Hent nr. 2 - Oktober 2019 ...
Hent nr. 1 - Marts 2019 ...

Hent nr. 3 - December 2018 ...
Hent nr. 2 - August 2018 ...
Hent nr. 1 - Maj 2018 ...

streg
Lidt om livet i Trørød i gamle dage
Susanne Viby om mødet med gamle beboere i Trørød, der førte til bøgerne Thea fra Trørød og Svend fra Kratmosen - og om, hvordan livet levedes dengang, man skulle klare mange ting selv og børnene skulle hjælpe til.

Grundejerforeningen
et glas Crémant efter foredraget, der fandt sted 25. marts 2018 i Trørød Vinhandel.

streg
Nu sker der noget på Trørød Torv
 
Læs herom i dette indlæg fra grundejerforeningens formand, Sven Herting.

Rudersdal kommune har også udsendt en pressemeddelelse.
(se også GrundejerInfo nr. 4-2016 side 9)
Jo, Siestabageren serverer kaffe
 
I Medlemsorientering MO48 under Liv på Torvet efterlystes at man kunne få en kop kaffe hos bageren, sidde på bænkene og nyde udsigten.

Det har Siestabageren tilbudt i adskillige år.

Den gl. redaktør har ikke holdt sig ajour med udviklingen.
Trørød Torvs fornyelse og forskønnelse
Grundejerforeningen har fremlagt et forslag.

Oplægget er sendt til torvets interessenter og kommunen og lægges også frem til diskussion blandt Trørøds borgere.

Følg sagen her på hjemmesiden.

Hent beskrivelse af projektet (pdf 9 Mb) ...
Hent plancher til projektet (pdf 13 Mb) ...
Hent orienterende folder (pdf 1 Mb) ...
Flere 2-planshuse i Trørød?
I en udtalelse til Rudersdal Kommune går Grundejerforeningen imod bygning af høje huse i Trørød.

Udtalelsen til Rudersdal Kommune ...
Læserbrev i Rudersdal Avis den 27. marts ...
Se også grundejerforeningens ros til Rudersdal Kommunes planstrategi.
Seneste Trørød-nyt fra Kommunalbestyrelsen
OMKRING TRØRØD
I kommunalbestyrelsen og de politiske udvalg behandles løbende sager der har betydning for grundejerne i Trørød.
Se seneste nyt ...
Kodeks for hensynsfuld adfærd i Trørød
Jubilæumsbogen
Nye medlemmer får et eksemplar af Grundejerforeningens jubilæumsbog "Trørød fra landsby til villaby" ved henvendelse til foreningen. Bogen kan desuden købes i Brugsens Postkontor på Trørød Torv.
Trørøds seværdigheder og historie
Trørød Grundejerforening betragter det som en af sine opgaver at orientere om Trørøds seværdigheder, bygninger, historie, traditioner, kulturelle værdier og sociale liv.
Faste hegn mod vej
og sti
Hvis du tænker på at opsætte et fast hegn mod vej eller sti - det være sig raftehegn, plankeværk, trådhegn o.l.
Læs mere ...
Trørød - det åbne land, skov og villakvarterer
Umiddelbart efter Gl. Holte kirke kommer man til Trørød. Dele af den gamle landsby finder man omkring Trørød Torv, hvor Kohavevej, Trørødvej, Frydenlundsvej og Rundforbivej mødes. Her ligger nogle af de gamle gårde samt byens ældste skole fra 1721.
Læs mere ...
Valid HTML 4.01 Transitional
Valid CSS!