Trørød Grundejerforening
Stiftet 1907
Medlem MedlemsOrientering Links Arkiv Område Vedtægter mm Bestyrelsen
Senest opdateret
8. juni 2024
Mail til foreningen:
Orientering
nr. 69
omdeles nu til medlemmerne
.
Nr. 70 udkommer
oktober 2024.

Skriv til foreningen
hvis bladet ønskes
tilsendt via mail.
Grundejerforeningens ordinære generalforsamling holdes
29. oktober 2024
Se under "Arkiv" hvis du savner indlæg fra tidligere udgaver af denne side.
Hvorfor har vi en grundejerforening og hvorfor være medlem?
Læs mere ...
Vi er
554
medlemmer
Foreningens bankkonto
2266-0271119453
eller
MobilePay 19066
Trørød Grundejerforening inviterer til

Sankthansaften bag Trørødskolen

Vi har igen indgået aftale med kommunen om at brænde bål, som kan ske sikkert på markarealet vest for Trørødskolen, og benytte legeplads og affaldsspande. Nyd turen hertil gående/cyklende gennem skønne Trørød, men ellers gode P-forhold.
Vi håber at se mange af jer til dette familiearrangement, hvor bålet tændes tidligt trods den lyse sommerhimmel af hensyn til de mindre børn. Husk alle er bedst tjent med at stedet efterlades mindst lige så pænt som da vi kom, så vi kan komme igen.

Program:
Kl.17.30   Kom og skab leg og hygge med jeres børn og deres venner tag tæppe og picnickurv med.
Arealer på og omkring skolen skaber mulighed for at medbringe både mad, drikkevarer, stole
Kl.17.45   Formand for TGF Per Carøe byder velkommen
Kl.18.00   Bålfortælling ved Gl.Holte Kirkes præst Jannik Theilgård
Kl.18.30   Bålet tændes.
Vi synger Midsommervisen
Bålet bygges af lokale FDF'ere.

MedlemsOrientering nr. 69
     
  • Pinsefest i Gl.Holte kirke
  • Hegn, hække og overkørsler
  • Kypergården
  • Ændrede buslinjer fra december 2025
  • Trafik i Trørød
  • Besøg hos Vedbæk Skov & Park
  • Invitation til Sankt Hans

Byliv
Arbejdet med det kommunens initiativ byliv fortsætter her i 2024. En af arbejdsgrupperne omfatter som bekendt Trørød og Vedbæk.

Hent omtale af det seneste møde i arbejdsgruppen (pdf) ...

Vi arbejder ufortrødent videre, men det vil være rigtig dejligt, hvis vi er flere der vil være med til at fremme bylivet - man møder blot frem til et møde, der er ingen tilmelding. Næste møde er 19. juni.

Se mere på www.rudersdal.dk/mere-byliv eller søg på byliv.
Vi synes det er interessant at kende lidt til de virksomheder, der findes i Trørød.
Besøg hos Vedbæk Skov & Park
Sikke et dejligt, hyggeligt, informativt og så lokalt som det kan blive, medlemsmøde hos Vedbæk Skov & Park i tirsdags d. 12. marts.

Ejeren, Jesper Sjødahl Andersen, fortalte levende om det gamle firma, der har eksisteret siden 1905. Vi fik lidt historie om de tidligere ejere, far, farfar, oldefar og tipoldefar, sidstnævnte stiftede firmaet, og om Vedbæk, hvor firmaet lå, indtil de i 2022 år flyttede til Trørød.
Vi hørte om virksomhedens produkter, service, kurser, showroom, drift hvor der også er fokus på social ansvarlighed, og fik oplyst, at de har private som professionelle kunder - så kig endelig forbi på Skelstedet 1A, 2950 Vedbæk eller besøg deres hjemmeside www.skovogpark.dk.

Alle vi, der deltog i mødet, var helt “høje” af, at vi har et firma, også med den lange og lokale familiehistorie, beliggende her - TAK.
Private fællesveje - vedligehold og vejlav
Som nævnt i MedlemsOrientering nr. 58 september 2020 er det en forudsætning for tilslutning til ordningen om renholdelse og vintervedligeholdelse af private fællesveje, at den enkelte vej har oprettet et vejlav.
Der er i Trørød cirka 70 private fællesveje, og i efteråret 2020 har flere end 10 fællesveje oprettet et vejlav.
For at etablere et vejlav, skal der afholdes en stiftende generalforsamling. Her skal der vælges et antal medlemmer til bestyrelsen, og der skal udarbejdes vedtægter for vejlavet, som skal vedtages på den stiftende generalforsamling.
Efter konstituering af bestyrelsen skal der oprettes en bankkonto for vejlavet, og vejlavet skal have et CVR-nummer. Vedtægterne for vejlavet bør tinglyses på de respektive ejendomme for at sikre, at senere ejere bliver medlemmer. I modsat fald risikerer man, at medlemspligten bortfalder, hvis senere ejere ikke oplyses om medlemspligten af vejlavet inden købet af ejendommen.
Når vejlavet er etableret, kan der indgås aftale med to leverandører:

    Pankas udfører asfaltarbejde og huller i vejene.
    B.S.Landskabspleje står for fejning, ukrudtsbrænding mv.

Vi hører, at aftalerne fungerer tilfredsstillende. Fx. har B.S.Landskabspleje indtil nytår saltet 8 gange og primo januar været ude at salte igen og rydde sne.
Ud fra konkrete erfaringer med etablering af et vejlav i Trørød, står bestyrelsen i Trørød Grundejerforening gerne til rådighed ved eventuelle spørgsmål. Hvis der er interesse, kan der arrangeres Teams møde, hvor processen kan gennemgås. Der er i den anledning udarbejdet et notat om opmærksomhedspunkter i forhold til tinglysningsprocessen.

Hent notat om tinglysningsprocessen (pdf) ...
Har I brug for gode råd til
oprettelse af vejlav?
Kontakt bestyrelsen
Separatkloakering
I juni måned 2020 fremsendte Rudersdal Kommune ”Høring af Tillæg 02 til Spildevandsplan 2017” til udtalelse, bla. til Trørød Grundejerforening.
Forslaget sigter bl.a. mod øget anvendelse af separatkloakering til at opfange de voksende regnmængder.

Hent høringssvar fra Trørød Grundejerforening (pdf) ...
Trørød Torvs fornyelse og forskønnelse
Grundejerforeningen har fremlagt et forslag.

Oplægget er sendt til torvets interessenter og kommunen og lægges også frem til diskussion blandt Trørøds borgere.

Følg sagen her på hjemmesiden.

Hent beskrivelse af projektet (pdf 9 Mb) ...
Hent plancher til projektet (pdf 13 Mb) ...
Hent orienterende folder (pdf 1 Mb) ...
Flere 2-planshuse i Trørød?
I en udtalelse til Rudersdal Kommune går Grundejerforeningen imod bygning af høje huse i Trørød.

Udtalelsen til Rudersdal Kommune ...
Læserbrev i Rudersdal Avis den 27. marts ...
Se også grundejerforeningens ros til Rudersdal Kommunes planstrategi.
Seneste Trørød-nyt fra Kommunalbestyrelsen

OMKRING TRØRØD
I kommunalbestyrelsen og de politiske udvalg behandles løbende sager der har betydning for grundejerne i Trørød.
Se seneste nyt ...
Kodeks for hensynsfuld adfærd i Trørød
Dette kodeks er udarbejdet som guidelines for hensynsfuld adfærd på fælles områder i Trørød, så vi alle kan færdes trygt, komme sikkert frem og leve i fred og fordragelighed med hinanden, så vi bevarer det venlige, rummelige og afslappede miljø i Trørød.
Læs mere ...
Jubilæumsbogen
Nye medlemmer får et eksemplar af Grundejerforeningens jubilæumsbog "Trørød fra landsby til villaby" ved henvendelse til foreningen. Bogen kan desuden købes i Brugsens Postkontor på Trørød Torv.
Trørøds seværdigheder og historie
Trørød Grundejerforening betragter det som en af sine opgaver at orientere om Trørøds seværdigheder, bygninger, historie, traditioner, kulturelle værdier og sociale liv.
Faste hegn mod vej
og sti
Hvis du tænker på at opsætte et fast hegn mod vej eller sti - det være sig raftehegn, plankeværk, trådhegn o.l.
Læs mere ...
Trørød - det åbne land, skov og villakvarterer
Umiddelbart efter Gl. Holte kirke kommer man til Trørød. Dele af den gamle landsby finder man omkring Trørød Torv, hvor Kohavevej, Trørødvej, Frydenlundsvej og Rundforbivej mødes. Her ligger nogle af de gamle gårde samt byens ældste skole fra 1721.
Læs mere ...
Valid HTML 4.01 Transitional
Valid CSS!