Pumpehuset på Trørød Torv Trørød Grundejerforening
Stiftet 1907
Forside Medlem MedlemsOrientering Links Arkiv Område Vedtægter Bestyrelsen
Faste hegn mod vej og sti
Hvis du tænker på at opsætte et fast hegn mod vej eller sti - det være sig raftehegn, plankeværk, trådhegn o.l. - skal du være opmærksom på, at du skal have en tilladelse fra kommunens Byplanafdeling før du går i gang. Så er du sikker på, at du ikke bliver pålagt at flytte det, fordi det ikke overholder bestemmelserne i lokalplanen.
Før der opsættes et fast hegn, skal kommunen godkende placering, udformning og farve.
Reglerne er i korthed sådan, at et fast hegn skal placeres mindst 80 cm. bag skel og at hegnet højst må være 180 cm, trådhegn dog højst 120 cm. Der skal foretages tæt beplantning foran det faste hegn, således at beplantningen i løbet af få år kommer til at skjule det faste hegn. Beplantningen skal placeres mindst 40 cm bag skel mod vej og sti.
De samme regler gælder, hvis et gammelt hegn, der står direkte i skel, skal fornyes eller måske kun delvis fornyes. Så betragtes det som et nyt hegn og skal overholde reglerne i lokalplanen.

De største grundejerforeninger i Rudersdal Kommune, herunder også Trørød Grundejerforening, har opfordret kommunen til at være restriktiv med hensyn til, at reglerne for faste hegn bliver overholdt. Det har vi gjort, fordi vi gerne vil, at Rudersdal Kommune skal bevare sit grønne præg.