Pumpehuset på Trørød Torv Trørød Grundejerforening
Stiftet 1907
streg
Forside Medlem Orientering Links Arkiv Område Vedtægter Bestyrelsen
streg
 
Hæderspris for en harmonisk, smuk og bæredygtig forhave og indkørsel
Hædersprisen vil i år blive givet til en

Harmonisk, smuk og bæredygtig forhave og indkørsel

som opfylder kravet om god vedligeholdelse, gode materialer samt en bæredygtig afvanding gennem plæner, bede, havegange i modsætning til stendækkede arealer, hvor regnvandet ledes bort i kloakken.

Alle grundejere i Trørød kan komme i betragtning.

Bedømmelsesudvalget består af Sven Herting (formand), Thorkel Dahl (arkitekt) og Suzanne Gravesen (biolog). Disse rådgives af Lone van Deurs (landskabsarkitekt) og Klaus Molin (anlægsgartner).

Indstilling til prisen vedlagt foto og begrundelse skal inden 1.juni 2010 sendes til Sven Herting, Høbjergvej 3, Trørød, 2950 Vedbæk eller mailes til suzanne.gravesen@mail.dk

Hædersprisen består af et diplom, og anerkendelsen understreges af en kasse vin.

Begrundelse
Som bekendt har Danmark i de senere år oplevet perioder med ekstremt vejr med massive regnskyl. Bl.a. er disse skybrudslignende regnvejr med til at påvirke kloaksystemet, som i dag ikke kan overkomme opgaven.
Forhave Som nogen vil vide har vi ikke i Rudersdal kommune adskilte kloakrør for kloakvand og regnvand(overfladevand). Det vil sige, at der i eksisterende byggeri hyppigt ses kraftige oversvømmelser på grund af kloakkernes forfatning og kapacitet med decideret sundhedsfare til følge.
Huse, der opføres i dag må ikke længere føre overfladevand til kloak, men skal aflede det til en såkaldt faskine, som er en slags sivebrønd.
I mange eksisterende byggerier har man de senere år valgt at erstatte græs-, busk- eller træbevoksning i forhaver med fliser eller asfalt, som forhindrer den naturlig nedsivning, idet der fx anlægges riste for enden af skrånende indkørsler som fører regnvand til kloak. Dette kan medføre den omtalte ekstra belastning af kloaknettet med oversvømmelse af kældre, lavtliggende veje og andre arealer som resultat.
Forhave Vi vil derfor i år præmiere en forhave, hvor der, udover æstetik og funktionalitet lægges vægt på bæredygtighed, bl.a. ved at tage hensyn til den øgede regnbelastning. Det vil igen sige, hvor nedsivning derfor prioriteres højt, og hvor forhaven ikke bare overvejende er anlagt som brug for parkerings- og vendeplads for biler. Samtidig skal forhaven være indpasset i områdets karakter og helhed.
Da Trørød Grundejerforening ønsker, at Trørød skal være en både harmonisk, smuk og funktionel by, indstifter Trørød Grundejerforeningen derfor en pris til påskønnelse af grundejere, der tager initiativer i denne retning.
Det konkrete emne kan ændres fra år til år, og afspejle nye behov og ideer. Der kan fx. blive tale om at præmiere velholdte hække og fortove, byggeri i god harmoni med lokalplanen, - miljøvenlige anlæg, - hensyn til børn og ældre, - æstetiske carporte - hensigtsmæssig beplantning og bevarelse af træer, som indgår i en smuk helhed.

Trørød Grundejerforenings bestyrelse