Pumpehuset på Trørød Torv Trørød
Grundejerforening
Stiftet 1907
streg
Forside Medlem Orientering Links Arkiv Område Vedtægter Bestyrelsen
streg
2002
Generalforsamling indkaldelse
 
 
 
2001
Referat fra generalforsamling
2001
Referat fra debatten

Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Tirsdag den 22. oktober 2002 kl. 19.30
på Mariehøj Centret, Grøn indgang.
Dagsorden:
 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab, herunder fastsættelse af kontingent
 4. Forslag fra bestyrelsen (ingen forslag)
 5. Forslag fra medlemmerne til beslutning (ingen forslag modtaget)
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, revisor og revisorsuppleant
  1. På valg er Vagn Abrahamsen (formand)
  2. Jørgen Andersen og Mogens Palvad (bestyrelsesmedlemmer)
  3. Bestyrelsesmedlem til erstatning for Niels Maare, der har ønsket at udtræde
  4. Revisor og revisorsuppleant
 7. Emner fra medlemmer til drøftelse (skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen)
 8. Eventuelt

Efter generalforsamlingen vil der være mulighed for at stille spørgsmål til repræsentanter for Søllerød Kommune.

Trørød Grundejerforening er vært for en bid brød efter generalforsamlingen.

Bestyrelsen