Pumpehuset på Trørød Torv Trørød
Grundejerforening
Stiftet 1907
streg
Forside Medlem Orientering Links Arkiv Område Vedtægter Bestyrelsen
streg
2004
Generalforsamling indkaldelse
 
 
 

Trørød Grundejerforening
indkalder til
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
tirsdag den 26. oktober 2004 kl. 19.30
på Mariehøj Centret, Grøn Indgang.
Dagsorden:
 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab, herunder fastsættelse af kontingent
 4. Forslag fra bestyrelsen (ingen forslag)
 5. Forslag fra medlemmerne til beslutning (ingen forslag modtaget)
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, revisor og revisorsuppleant
  1. Bestyrelsesmedlemmer: På valg er Vagn Abrahamsen, Mogens Palvad og Jørgen Andersen
  2. Suppleanter: På valg er Hans Olav Clausen
  3. Revisor
  4. Revisorsuppleant
 7. Emner fra medlemmer til drøftelse (skal være formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingen)
 8. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen vil der være mulighed for at stille spørgsmål til repræsentanter for Søllerød Kommune.

Trørød Grundejerforening er vært for en bid brød efter generalforsamlingen.

Bestyrelsen