Pumpehuset på Trørød Torv Trørød
Grundejerforening
Stiftet 1907
streg
Forside Medlem Orientering Links Arkiv Område Vedtægter Bestyrelsen
streg
2005
Generalforsamling indkaldelse

Trørød Grundejerforening
indkalder til
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
tirsdag 11. oktober 2005 kl. 19.30
i Trørødskolen, Musisk Rum
Dagsorden:
 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab, herunder fastsættelse af kontingent
 4. Forslag fra bestyrelsen (ingen forslag)
 5. Forslag fra medlemmer til beslutning (skal være formanden i hænde senest 15/8)
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, revisor og revisorsuppleant
  1. Bestyrelsesmedlemmer: På valg er Poul Arvedsen, Nicolai Bech og Sven Herting
  2. Suppleanter: Ingen på valg
  3. Revisor
  4. Revisorsuppleant
 7. Emner fra medlemmerne til drøftelse (skal være formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingen)
 8. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen vil der være mulighed for at stille spørgsmål til repræsentanter for Søllerød Kommune.

Trørød Grundejerforening er vært for en bid brød efter generalforsamlingen.

Bestyrelsen