Pumpehuset på Trørød Torv Trørød Grundejerforening
Stiftet 1907
streg
Forside Medlem Orientering Links Arkiv Område Vedtægter Bestyrelsen
streg
2006
Generalforsamling indkaldelse
 
 
 

Trørød Grundejerforening
indkalder til
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
tirsdag den 24. oktober 2006 kl. 19.30
Mariehøj Centret, Grøn Indgang.
Dagsorden:
 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab, herunder fastsættelse af kontingent
 4. Forslag fra bestyrelsen (Ingen forslag)
 5. Forslag fra medlemmerne til beslutning (skal være formanden i hænde senest 15/8)
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, revisor og revisorsuppleant
  1. Bestyrelsesmedlemmer: På valg er Vagn Abrahamsen, Jørgen Andersen og Mogens Palvad
  2. Suppleanter: Ingen på valg
  3. Revisor
  4. Revisorsuppleant
 7. Emner fra medlemmer til drøftelse (skal være formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingen)
 8. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen vil der være mulighed for at stille spørgsmål til repræsentanter for Søllerød Kommune.

Trørød Grundejerforening er vært for en bid brød efter generalforsamlingen.

Bestyrelsen