Pumpehuset på Trørød Torv Trørød Grundejerforening
Stiftet 1907
streg
Forside Medlem Orientering Links Arkiv Område Vedtægter Bestyrelsen
streg
2007
Generalforsamling indkaldelse
 
 
 

Trørød Grundejerforening
indkalder til
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
tirsdag den 23. oktober 2007 kl. 19.30
Mariehøj Centret, Grøn Indgang.
Inden generalforsamlingen, fra kl. 19:30 - 20:15, vil museumsleder Niels Peter Stilling gentage sit lysbilledforedrag fra receptionen om jubilæumsbogen.
Dagsorden:
 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab, herunder fastsættelse af kontingent
 4. Forslag fra bestyrelsen (Ingen forslag)
 5. Forslag fra medlemmerne til beslutning (skal være formanden i hænde senest 15/8)
 6. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, revisor og revisorsuppleant
  1. Formand: Valg af ny formand (Vagn Abrahamsen ønsker at træde tilbage efter 9 år som formand for bestyrelsen)
  2. Bestyrelsesmedlemmer: På valg er Sven Herting, Hans Olav Clausen og Poul Arvedsen. Sven Herting og Poul Arvedsen er villige til genvalg.
  3. Suppleanter: Der ønskes nyvalg af suppleanter
  4. Revisor
  5. Revisorsuppleant
 7. Emner fra medlemmer til drøftelse (skal være formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingen)
 8. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen vil der være mulighed for at stille spørgsmål til repræsentanter for Rudersdal Kommune.

Trørød Grundejerforening er vært for en bid brød efter generalforsamlingen.

Bestyrelsen