Pumpehuset på Trørød Torv Trørød Grundejerforening
Stiftet 1907
streg
Forside Medlem Orientering Links Arkiv Område Vedtægter Bestyrelsen
streg
2008
Generalforsamling indkaldelse
 
 
 

Trørød Grundejerforening
indkalder til
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
tirsdag den 21. oktober 2008 kl. 19.30
Mariehøj Centret, Grøn Indgang.
Dagsorden:
 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab, herunder fastsættelse af kontingent
 4. Forslag fra bestyrelsen (Ingen forslag)
 5. Forslag fra medlemmerne til beslutning (skal være formanden i hænde senest 15/8)
 6. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, revisor og revisorsuppleant (alle er villige til genvalg)
  1. Formand: På valg er Sven Herting for en toårig periode.
  2. Bestyrelsesmedlemmer: På valg er Mogens Palvad og Jørgen Andersen.
  3. Suppleanter: Ingen på valg. En tredje suppleant ønskes valgt.
  4. Revisor På valg er Ib Gad-Hansen.
  5. Revisorsuppleant: På valg er Viki Larsen.
 7. Emner fra medlemmer til drøftelse (skal være formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingen)
 8. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen vil der være mulighed for at stille spørgsmål til repræsentanter for Rudersdal Kommune.

Trørød Grundejerforening er vært for en bid brød efter generalforsamlingen.

Bestyrelsen