Pumpehuset på Trørød Torv Trørød Grundejerforening
Stiftet 1907
streg
Forside Medlem Orientering Links Arkiv Område Vedtægter Bestyrelsen
streg
2009
Generalforsamling indkaldelse
 
 
 

Trørød Grundejerforening
indkalder til
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
tirsdag den 20. oktober 2009 kl. 19.30
Restaurant Nautilus, Vedbæk Havn
Dagsorden:
 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab, herunder fastsættelse af kontingent
 4. Forslag fra bestyrelsen (Ingen forslag)
 5. Forslag fra medlemmerne til beslutning (skal være formanden i hænde senest 15/8)
 6. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, revisor og revisorsuppleant
  1. Bestyrelsesmedlemmer: På valg er Poul Arvedsen, Michael Parl og Knud Bagge. Alle er villige til genvalg.
  2. Suppleanter: På valg er Suzanne Gravesen og René Moss. Begge er villige til genvalg. En tredje suppleant ønskes valgt.
  3. Revisor: Ib Gad-Hansen ønsker ikke at genopstille.
   Bestyrelsens forslag: Jørgen Risum.
  4. Revisorsuppleant: På valg er Viki Larsen. Villig til genvalg.
 7. Emner fra medlemmer til drøftelse (skal være formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingen)
 8. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen vil der være mulighed for at stille spørgsmål til repræsentanter for Rudersdal Kommune.

Trørød Grundejerforening er vært for et let traktement efter generalforsamlingen.

Bestyrelsen