Pumpehuset på Trørød Torv Trørød Grundejerforening
Stiftet 1907
streg
Forside Medlem Orientering Links Arkiv Område Vedtægter Bestyrelsen
streg
2010
Generalforsamling indkaldelse
 
 
 

Trørød Grundejerforening
indkalder til
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 19.30
Quality Hotel Marina, Vedbæk Strandvej 391
Dagsorden:
 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab, herunder fastsættelse af kontingent
 4. Forslag fra bestyrelsen (Ingen forslag)
 5. Forslag fra medlemmerne til beslutning (skal være formanden i hænde senest 15/8)
 6. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, revisor og revisorsuppleant
  1. Formand: På valg er Sven Herting for en toårig periode.
   Villig til genvalg.
  2. Bestyrelsesmedlemmer: På valg for en toårig periode er Mogens Palvad og Jørgen Andersen.
   Begge er villige til genvalg.
  3. Revisor: På valg er Jørgen Risum.
   Villig til genvalg for en etårig periode.
  4. Revisorsuppleant: På valg er Viki Larsen.
   Villig til genvalg for en etårig periode.
 7. Emner fra medlemmer til drøftelse (skal være formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingen)
 8. Eventuelt.
 9. Uddeling og motivering af Grundejerforeningens Hæderspris for en "Harmonisk, smuk og bæredygtig forhave og indkørsel".

Efter generalforsamlingen vil der være mulighed for at stille spørgsmål til repræsentanter for Rudersdal Kommune.

Trørød Grundejerforening er vært for et let traktement efter generalforsamlingen.

Bestyrelsen