Pumpehuset på Trørød Torv Trørød Grundejerforening
Stiftet 1907
streg
Forside Medlem Orientering Links Arkiv Område Vedtægter Bestyrelsen
streg
2011
Generalforsamling indkaldelse
 
 
 

Trørød Grundejerforening
indkalder til
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
tirsdag den 25. oktober 2011 kl. 19.30
Quality Hotel Marina, Vedbæk Strandvej 391
Dagsorden:
 1. Valg af dirigent

 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab, herunder fastsættelse af kontingent

 4. Forslag fra bestyrelsen (Ingen forslag)

 5. Forslag fra medlemmerne til beslutning (skal være formanden i hænde senest 15/8)

 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, revisor og revisorsuppleant
  1. Bestyrelsesmedlemmer: På valg for en toårig periode er Knud Bagge og Poul Arvedsen, der begge er villige til genvalg. Som tredje bestyrelsesmedlem foreslår bestyrelsen valget af Suzanne Gravesen for en toårig periode.
  2. Suppleanter: På valg for en toårig periode er René Moss, der er villig til genvalg. Endvidere foreslår bestyrelsen Svend Heidam, Rundforbivej 77 til valg for en toårig periode.
  3. Revisor: På valg er Jørgen Risum, der ikke er villig til genvalg. Bestyrelsen forhandler med en afløser på posten.
  4. Revisorsuppleant: På valg er Viki Larsen, der er villig til genvalg for en etårig periode.

 7. Emner fra medlemmerne til drøftelse (skal være formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingen)

 8. Eventuelt

 9. Motivering og uddeling af præmie for Grundejerforeningens Sommerkonkurrence om "MIT TRØRØD"

Efter generalforsamlingen vil der være mulighed for at stille spørgsmål til repræsentanter for Rudersdal Kommune.

Trørød Grundejerforening er vært for et let traktement efter generalforsamlingen.

Bestyrelsen