Pumpehuset på Trørød Torv Trørød Grundejerforening
Stiftet 1907
streg
Forside Medlem Orientering Links Arkiv Område Vedtægter Bestyrelsen
streg
2014
Generalforsamling indkaldelse
 
 
 

Trørød Grundejerforening
indkalder til
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
tirsdag den 21. oktober 2014 kl. 19.30
First Hotel Marina*), Vedbæk Strandvej 391
Dagsorden:
 1. Valg af dirigent

 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år (Denne vil foreligge i skriftlig form)

 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab, herunder fastsættelse af kontingent.

 4. Forslag fra bestyrelsen.

 5. Forslag fra medlemmer til beslutning (skal være formanden i hænde senest 6/10).

 6. Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer/supplenater.
  1. Foreningens formand Sven Herting er på valg. Han er villig til genvalg.
  2. Bestyrelsesmedlemmer: På valg for en toårig periode er Jørgen Andersen, Svend Heidam og René Moss. Alle er villige til genvalg.

 7. Emner fra medlemmerne til drøftelse (skal være formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingen).

 8. Eventuelt.

Grundejerforeningen opfordrer interesserede til at deltage i foreningens arbejde til gavn for et endnu dejligere og mere trafiksikkert Trørød.

Efter generalforsamlingen vil der være mulighed for at stille spørgsmål til repræsentanter for Rudersdal Kommune.

Trørød Grundejerforening er vært for et let traktement efter generalforsamlingen.

*) Bemærk Parkeringsbillet udleveres gratis til deltagerne. Spørg i hotellets reception.

Bestyrelsen for Trørød Grundejerforening
Sven Herting, formand, Høbjergvej 3, Trørød, 2950 Vedbæk, Tlf. 45 89 35 19
Suzanne Gravesen, Jørgen Andersen (kasserer), Knud Bagge (sekretær), René Moss og Svend Heidam Lene Buus Skou (suppleant)