Pumpehuset på Trørød Torv Trørød Grundejerforening
Stiftet 1907
streg
Forside Medlem Orientering Links Arkiv Område Vedtægter Bestyrelsen
streg
 
2015
Generalforsamling indkaldelse

Trørød Grundejerforening
indkalder til
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
onsdag den 21. oktober 2015 kl. 19.30
First Hotel Marina*), Vedbæk Strandvej 391
Dagsorden:
 1. Valg af dirigent.

 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.

 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab, herunder fastsættelse af kontingent.

 4. Forslag fra bestyrelsen.
  Bestyrelsen vil fremlægge forslag om ændring af vedtægterne, således at personer, som ikke er grundejere i Trørød, men vil støtte Grundejerforeningen, kan optages uden stemmeret mm.

 5. Forslag fra medlemmer til beslutning (skal være formanden i hænde senest 6/10).

 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for en toårig periode.
  1. På valg til bestyrelsen er Suzanne Gravesen og Lene Lone Pedersen, som begge er villige til genvalg.
  2. På valg som suppleant til bestyrelsen er Lene Buus Skou, som er villig til genvalg for en etårig periode.

 7. Valg af revisor og revisorsuppleant for en toårig periode.
  Som revisor er Hans Henrik Bloksgaard på valg og som revisorsuppleant er Viki Larsen på valg. Begge er villige til genvalg.

 8. Emner fra medlemmerne til drøftelse (skal være formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingen).

 9. Eventuelt.

 10. Præmieoverrækkelse for smuk renovering af ejendom i Trørød ved Grundejerforeningens næstformand Suzanne Gravesen.

Grundejerforeningen opfordrer interesserede til at deltage i foreningens arbejde til gavn for et endnu dejligere og mere trafiksikkert Trørød.

Efter generalforsamlingen vil der være mulighed for at stille spørgsmål til repræsentanter for Rudersdal Kommune.

Trørød Grundejerforening er vært for et let traktement efter generalforsamlingen.

*) Bemærk Parkeringsbillet udleveres gratis til deltagerne. Spørg i hotellets reception.

Bestyrelsen for Trørød Grundejerforening
Sven Herting, formand, Høbjergvej 3, Trørød, 2950 Vedbæk, Tlf. 45 89 35 19
Suzanne Gravesen, næstformand
Svend Heidam, kasserer
René Moss og Lene Lone Pedersen
Lene Buus Skou, suppleant