Pumpehuset på Trørød Torv Trørød Grundejerforening
Stiftet 1907
streg
Forside Medlem Orientering Links Arkiv Område Vedtægter Bestyrelsen
streg
2015
Generalforsamling
Ændring af vedtægter
 
 
 
 
Ændring af vedtægter
På generalforsamlingen fremlagde bestyrelsen følgende forslag til ændring (vist med rødt)
af vedtægternes § 4.
Som medlem kan kun optages enkeltpersoner og juridiske personer, der er grundejere i Trørød, jf. vedhæftede kort.
Der kan kun optages ét medlem pr. parcel.
Såfremt en person ejer flere ejendomme, kan denne kun optages med et enkelt medlemskab.
Som støttemedlemmer kan optages forretningsdrivende i Trørød og personer der har særlig tilknytning til Trørød, f.eks. tidligere grundejere i Trørød. Støttemedlemmer har ikke stemmeret til generalforsamlingen og kan ikke vælges til bestyrelsen.
Medlemskab er kun gyldigt, når kontingent for det pågældende regnskabsår er betalt.
Forslaget blev vedtaget. De nye vedtægter kan ses her på hjemmesiden under "Vedtægter".