Pumpehuset på Trørød Torv Trørød Grundejerforening
Stiftet 1907
Forside Medlem MedlemsOrientering Links Arkiv Område Vedtægter Bestyrelsen
 
2016
Generalforsamling indkaldelse

Trørød Grundejerforening
indkalder til
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
tirsdag den 1. november 2016 kl. 19.30
First Hotel Marina*), Vedbæk Strandvej 391
Dagsorden:
 1. Valg af dirigent.

 2. Aflæggelse af beretning om det forløbne år.

 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab, herunder fastsættelse af kontingent.

 4. Forslag fra bestyrelsen.

 5. Forslag fra medlemmer til beslutning (skal være formanden i hænde senest 17/10).

 6. Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer for en toårig periode.
  1. Foreningens formand Sven Herting er på valg. Han er villig til genvalg.
  2. Bestyrelsesmedlemmer: På valg til bestyrelsen er René Moss og Svend Heidam, som begge er villige til genvalg.

 7. Emner fra medlemmerne til drøftelse (skal være formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingen).

 8. Eventuelt.

 9. Hæderspris til ejendom i Trørød ved næstformand Suzanne Gravesen.

I forlængelse af generalforsamlingen vil der være mulighed for at stille spørgsmål til repræsentanter for Rudersdal Kommune.

Trørød Grundejerforening er vært for et let traktement efter generalforsamlingen.

*) Bemærk Parkeringsbillet udleveres gratis til deltagerne. Spørg i hotellets reception.

Bestyrelsen for Trørød Grundejerforening
Sven Herting, formand, Høbjergvej 3, Trørød, 2950 Vedbæk, Tlf. 45 89 35 19
Suzanne Gravesen, næstformand
Svend Heidam, kasserer
René Moss og Lene Lone Pedersen og Thomas Byron

Grundejerforeningen opfordrer interesserede til at deltage i foreningens arbejde til gavn for et endnu dejligere og mere trafiksikkert Trørød.