Pumpehuset på Trørød Torv Trørød Grundejerforening
Stiftet 1907
Forside Medlem MedlemsOrientering Links Arkiv Område Vedtægter Bestyrelsen
 
2017
Generalforsamling indkaldelse

Trørød Grundejerforening
indkalder til
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
torsdag den 16. november 2017 kl. 19.30
First Hotel Marina*), Vedbæk Strandvej 391.
Dagsorden:
 1. Valg af dirigent.

 2. Aflæggelse af beretning om det forløbne år.

 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab, herunder fastsættelse af kontingent.

 4. Forslag fra bestyrelsen.

 5. Forslag fra medlemmer til beslutning (skal være formanden i hænde senest 2. november).

 6. Valg for en toårig periode.
  1. Bestyrelsesmedlemmer: På valg til bestyrelsen er Lene Lone Pedersen og Thomas Byron, som begge er villige til genvalg.
  2. Revisor: På valg er Hans Henrik Bloksgaard, som er villig til genvalg.
  3. Revisorsuppleant: På valg er Viki Larsen, som er villig til genvalg.

 7. Emner fra medlemmerne til drøftelse (skal være formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingen).

 8. Eventuelt.

I forlængelse af generalforsamlingen vil der være mulighed for at stille spørgsmål til repræsentanter for Rudersdal Kommune.

Trørød Grundejerforening er vært for et let traktement efter generalforsamlingen.

Som et forsøg vil vi i år danne os et overblik over fremmødet ved at notere hvilke husstande, der er til stede.

*) Bemærk Parkeringsbillet udleveres gratis til deltagerne. Spørg i hotellets reception.

Bestyrelsen for Trørød Grundejerforening
Sven Herting, formand, Høbjergvej 3, Trørød, 2950 Vedbæk, Tlf. 45 89 35 19
Svend Heidam, kasserer
René Moss og Lene Lone Pedersen og Thomas Byron

Grundejerforeningen opfordrer interesserede til at deltage i foreningens arbejde til gavn for et endnu dejligere og mere trafiksikkert Trørød.