Pumpehuset på Trørød Torv Trørød Grundejerforening
Stiftet 1907
Forside Medlem MedlemsOrientering Links Arkiv Område Vedtægter Bestyrelsen
 
2018
Generalforsamling indkaldelse

Trørød Grundejerforening
indkalder til
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
onsdag den 31. oktober 2018 kl. 19.30
i Trørød Vinhandels lokaler på Torvet
Dagsorden:
 1. Valg af dirigent.

 2. Aflæggelse af beretning om det forløbne år.

 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab, herunder fastsættelse af kontingent.

 4. Forslag fra bestyrelsen.

 5. Forslag fra medlemmer til beslutning (skal være formanden i hænde senest 16. oktober).

 6. Valg for en toårig periode:
  1. Foreningens formand Sven Herting er på valg. Han er villig til genvalg.
  2. Bestyrelsesmedlemmer: På valg er Svend Heidam og René Moss, som begge er villige til genvalg.

 7. Emner fra medlemmerne til drøftelse (skal være formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingen).

 8. Eventuelt.

 9. Hæderspris til ejendom i Trørød.

I forlængelse af generalforsamlingen vil der være mulighed for at stille spørgsmål til repræsentanter for Rudersdal Kommune.

Vi er glade for at Trørød Vinhandel gør det muligt at afholde generalforsamlingen i deres lokaler på Torvet og altså (for første gang?) centralt i Trørød og dermed give Torvets værdi for Trørød nok et lille løft.

Efter generalforsamlingen er Trørød Grundejerforening vært for et let traktement leveret af Kitchen.

Vi vil igen i år danne os et overblik over fremmødet ved at notere hvilke husstande, der er til stede.


Bestyrelsen for Trørød Grundejerforening
Sven Herting, formand, Høbjergvej 3, Trørød, 2950 Vedbæk, Tlf. 45 89 35 19
Svend Heidam, kasserer
René Moss, Lene Lone Pedersen og Thomas Byron

Grundejerforeningen opfordrer interesserede til at deltage i foreningens arbejde til gavn for et endnu dejligere og mere trafiksikkert Trørød.