Pumpehuset på Trørød Torv Trørød Grundejerforening
Stiftet 1907
Forside Medlem MedlemsOrientering Links Arkiv Område Vedtægter Bestyrelsen
 
2019
Generalforsamling indkaldelse

Trørød Grundejerforening
indkalder til
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
onsdag den 30. oktober 2019 kl. 19.30
i Trørød Vinhandels lokaler på Torvet
Dagsorden:
 1. Valg af dirigent.

 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse og fastsættelse af kontingent.

 4. Forslag fra bestyrelsen.

 5. Forslag fra medlemmer til beslutning (skal være formanden i hænde senest 15. oktober).

 6. Valg for en toårig periode.
  1. Formanden: Først på valg i 2020.
  2. Bestyrelsesmedlemmer:
   På valg er Lene Lone Pedersen, som er villig til genvalg.
   Bestyrelsen foreslår nyvalg af Carsten Thaarup og Frederik Roose Øvlisen.
  3. Suppleanter.
  4. Revisor: På valg er Hans Henrik Bloksgaard, som er villig til genvalg.
  5. Revisorsuppleant: På valg er Viki Larsen, som er villig til genvalg.

 7. Emner fra medlemmerne til drøftelse.
  (skal være formanden i hænde senest 22. oktober før generalforsamlingen).

 8. Eventuelt.
Der er ikke forslag til behandling under punkt D, E og G.

I forlængelse af generalforsamlingen vil der være mulighed for at stille spørgsmål til repræsentanter for Rudersdal Kommune.

Vi er glade for, at Trørød Vinhandel gør det muligt for os at afholde generalforsamlingen i deres lokaler på Torvet.

Efter generalforsamlingen er Trørød Grundejerforening vært for et let traktement leveret af The Kitchen og Trørød Vinhandel.

Vi vil igen i år notere, hvilke husstande der er til stede.

Bestyrelsen for Trørød Grundejerforening
Sven Herting, formand, Høbjergvej 3, Trørød, 2950 Vedbæk, Tlf. 45 89 35 19
Svend Heidam, kasserer
René Moss
Lene Lone Pedersen

Grundejerforeningen opfordrer interesserede til at deltage i foreningens arbejde til gavn for et endnu dejligere og mere trafiksikkert Trørød.