Pumpehuset på Trørød Torv Trørød Grundejerforening
Stiftet 1907
Forside Medlem MedlemsOrientering Links Arkiv Område Vedtægter mm Bestyrelsen
 
2020
Generalforsamling indkaldelse

Trørød Grundejerforening
indkalder til
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
tirsdag den 6. oktober 2020 kl. 19.30
på Kulturcenter Mariehøj, Per Kirkeby salen
Hovedindgangen, Øverødvej 246
Dagsorden:
 1. Valg af dirigent.

 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

 3. Forelæggelse af regnskab og budget til godkendelse og fastsættelse af kontingent.

 4. Forslag fra bestyrelsen.
  Bestyrelsen fremlægger forslag til vedtægtsændring. Forslaget kan ses på hjemmesiden.

 5. Forslag fra medlemmer til beslutning.
  (skal være formanden i hænde senest 22. september)

 6. Valg.
  1. Valg af formanden: Den nuværende formand Sven Herting genopstiller ikke. Bestyrelsen foreslår Carsten Thaarup.
  2. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
   På valg er Svend Heidam Christensen og René Moss, som begge er villige til genvalg.
   Hvis Carsten Thaarup vælges som formand, foreslår bestyrelsen valg af Dennis Schwartz-Knap til den ledige plads i bestyrelsen.
  3. Valg af suppleanter.

 7. Emner fra medlemmerne til drøftelse.
  (skal være formanden i hænde senest 29. september)

 8. Eventuelt.
Der er ikke yderligere forslag til pkt. D og ingen modtagne forslag til pkt. E og G.

Ingen repræsentanter fra Rudersdal Kommune.
Der er intet traktement under generalforsamlingen.
Hver husstand må kun repræsenteres af én person.

Bemærk Trørød Vinhandel kan desværre ikke lægge hus til dette års generalforsamling pga. COVID-19 situationen. Generalforsamlingen er derfor flyttet.

Bestyrelsen for Trørød Grundejerforening
Sven Herting, formand, Høbjergvej 3, Trørød, 2950 Vedbæk, Tlf. 45 89 35 19
Svend Heidam Christensen, kasserer
René Moss, Lene Lone Pedersen, Carsten Thaarup, Frederik Øvlisen