Pumpehuset på Trørød Torv Trørød Grundejerforening
Stiftet 1907
Forside Medlem MedlemsOrientering Links Arkiv Område Vedtægter Bestyrelsen

Hædersprisen 2012
Der er bekymring i Trørød Grundejerforening, såvel som i andre grundejerforeninger i kommunen over den forøgede tendens til at bygge alt for høje huse på alt for små grunde.

Trørøds profil er præget af trækroner, huse med skråt tag, buskads og grønne hegn mod vej. De rummelige huse er ofte lave i nyere bebyggelser, mens ældre huse er med udnyttet tagetage.

I stigende grad bygges i fulde to etager med tagrejsning ovenpå og det med kommunens accept. Rundt omkring kan man se, hvor galt det skæmmer nabogrundene og hele kvarterer.

Byggestil er bygherrens valg; men karakteren af Trørød som en gammel landsby/villaby vil blive markant ændret, hvis disse to-etagers koloslignende bygninger vinder indpas i større omfang.

Udstykningen fra de store gårde i Trørød begyndte omkring 1900, hvilket betød, at der blev opført en række individuelle huse, oprindeligt som sommerhuse, men senere i mange tilfælde brugt som helårshuse. Karakteren af Trørød er derfor helt anderledes end senere og mere ensartede byggerier som for eksempel i Virum.

For at gøre opmærksom på dette vigtige forhold uddelte Grundejerforeningen ved generalforsamlingen i oktober en hæderspris til et smukt hus i Trørød som ved nænsom og respektfuld restaurering er med til at bevare traditionen med én eller halvanden etages huse i Trørød.

Vi viste eksempler på en lang række forskelligartede huse, nye som ældre, som på bedste måde opfylder de tidligere krav om max. 1½ etage; men Michael Bangs smukt ombyggede og restaurerede hus på Trørødvænget løb med hædersprisen, en symbolsk pris bestående af 3 flasker god vin.