Pumpehuset på Trørød Torv Trørød Grundejerforening
Stiftet 1907
streg
Forside Medlem Orientering Links Arkiv Område Vedtægter Bestyrelsen
streg
Læs mere i referatet fra mødet i Kommunal- bestyrelsen den 25. maj 2005.
Status på kabellægning af elforsyningen og fremføring af fibernettet
Ifølge den oprindelige plan skulle arbejdet med kabellægning og fibernet i Trørød udføres i 2007, men de seneste oplysninger indikerer, at arbejdet først vil blive udført i 2008/2009.
Når kabellægningen påbegyndes i vort område vil Dong Energy indkalde til et informationsmøde vedrørende tilslutning til fibernettet.
Er der medlemmer, der går med byggeplaner, vil det være en god ide, at forberede huset til fremføring af fiberkabel i skjulte rørføringer.
Se mere herom på Dongs hjemmeside: www.dongenergy.dk/privat/fibernet og se under priser og installation eller kontakt kundecenter på tlf. 72102030
Kabellægning af elforsyningen/hybridnet
I forbindelse med med den planlagte kabellægning af elforsyningen har Søllerød Kommune besluttet at afholde samtlige udgifter til vejbelysningen herunder også de private fællesveje.
Arbejdet påbegyndes som tidligere meddelt i 2. halvår 2005, og ifølge planen vil Trørød blive kabellagt i 2007.
Projektet går i korthed ud på at træ- og gittermaster udskiftes med varmeforzinkede rørmaster, der formentlig males grønne i landområde og blå i byområde. Valg af armatur bliver tilpasset eftersom, det er en trafik- eller boligvej.
Herudover etablerer Nesa et operatøruafhængigt fibernet (100 Mbit). Nesa driver netværket, mens forskellige serviceudbydere leverer tjenesterne. Yderligere information kan findes i medlemsorientering fra august 2005 og i referatet fra mødet i Kommunalbestyrelsen den 25. maj 2005.
ICON OPAL
ICON OPAL
Københavner
Københavner
Københavner opstilles på større veje og ICON Opal på alle andre veje. Det er iøvrigt kun på de veje hvor der i dag er træmaster eller gittermaster med elforsyningsledninger der skal i jorden.
Bemærk at armen på Icon Opal ikke er den vi benytter her i kommunen. Istedet har begge armaturer den arm som Københavner billedet viser.