Pumpehuset på Trørød Torv Trørød Grundejerforening
Stiftet 1907
streg
Forside Medlem Orientering Links Arkiv Område Vedtægter Bestyrelsen
streg
Mobilmast ved Trørød Kollegiet på Gøngehusvej
Vi må se i øjnene at der inden længe vil blive udført en mobilmast ved Trørød kollegiet. Til trods for Grundejerforeningens og andres modstand mod masten og bemærkninger herom i forbindelse med høringen i efteråret 2011 har kommunen besluttet at godkende en ansøgning fra teleselskabet Telenor.

Den nye mast, som bliver 30 meter høj, er ifølge Telenor nødvendig for at tilfredsstille kundernes stigende efterspørgsel på teletjenester over mobilmastenettet i Trørød. Det er der naturligvis en del Trørødborgere som finder udmærket, da det er meget populært at bruge teletjenesterne. Mastens betydelige højde er nødvendig, fordi teleselskabet har pligt til også at acceptere andre teleoperatørers opsætning af antenner i masten.

Men som fremført i vore bemærkninger til kommunen i efteråret 2011 finder vi at placeringen af masten er dårligt valgt, idet denne høje mast ved Gøngehusvej bliver meget synlig i det ret flade område med lav bebyggelse og vil harmonere dårligt med det tiltalende grønne miljø i området.
Vi havde ønsket at man havde fundet en mindre skæmmende position.

Vi må dog glæde os over, at vi slap for masten på Trørød Torv, det havde været endnu værre.

Læs brevet til kommunen ...