Pumpehuset på Trørød Torv Trørød Grundejerforening
Stiftet 1907
streg
Forside Medlem Orientering Links Arkiv Område Vedtægter Bestyrelsen
streg
Grundejerforeningen gik imod
dagligvaremarked i boligkvarter
Langhaven 60-62 Rema 1000 indsendte, i forbindelse med drøftelserne om Rudersdal Kommuneplan, forslag til Kommunen om at etablere en dagligvarebutik på adressen Langhaven 60 på 400-500 m2. Grundejerforeningen er modstander af et sådant projekt og gav udtryk for nedenstående synspunkter i et brev til Kommunalbestyrelsen.
Rema 1000 valgte herefter at skrinlægge projektet.

Overordnet vil et sådant dagligvaremarked være en trussel mod forretningslivet på Trørød Torv, der i dag fuldt ud dækker det lokale behov for butikker. Oplandet for et marked med placering på Langhaven afgrænses mod nord og vest af Maglemosen, således at et sådant marked hovedsageligt vil skulle hente sine kunder fra oplandet til Trørød Torv. Ved at trække kunder væk fra Trørød Torv, vil markedet true Torvets forretningsliv, og man kan frygte, at nogle af Torvets forretninger må lukke, med fare for hele Torvet, som er kernen i Trørød bysamfund.

Endvidere vil et sådant marked stærkt forringe boligkvaliteten i denne del af Trørød. Der må forventes kørsel med tunge lastvogne med varer, forøget trafik, såvel i weekends som i tidlige morgentimer, og navnlig mindre trafiksikkerhed for skolebørnene, parkeringsvanskeligheder, reklameskiltning m.m. En ny dagligvarebutik i et boligkvarter er imod trørødborgernes ønske om at leve i et grønt område med villabebyggelse i smukke grønne haver og med kønne villaveje. Og det er karakteren af det grønne område, der har ført til borgernes valg af stedet for bolig. Trørød Grundejerforening tager afstand fra etablering af det omhandlede marked.

Det er væsentligt for Grundejerforeningen, at Trørød bevarer sit nuværende grønne og harmoniske præg.