Pumpehuset på Trørød Torv Trørød Grundejerforening
Stiftet 1907
streg
Forside Medlem Orientering Links Arkiv Område Vedtægter Bestyrelsen
streg
Læs mere på Søllerød Kommunes web-site ...
Skoleveje - sikkerhed og tryghed
Søllerød Kommune er for tiden i gang med et projekt for mere sikre og trygge skoleveje.

Første del af projektet er etablering af tryghedsringe omkring skolernes nærområde. Trørødskolen har ikke været omfattet af dette projekt, idet der her er etableret hastighedsbegrænsningsskilte, der viser 40 km/t, når børnene skal til og fra skolen. Det er dog kun på Gl. Holtevej, der er disse skilte, og det er ikke godt nok.
Formanden for Trørød Grundejerforening Vagn Abrahamsen har deltaget i alle aktiviteter om sikre og trygge skoleveje.

Siden workshoppen på Næum Amtsgynmasium den 20. maj 2006, hvor vi havde til opgave at udarbejde forslag til mere sikre og trygge skoleveje, har en gruppe af forældre til skolebørn i Trørødskolen og formanden for Grundejerforeningen dannet Trørød Trafikgruppe, der har arbejdet videre med projektet sikre og trygge skoleveje i Trørød, og heri indgår også en udvidelse af ovennævnte tryghedsring.

Der har været afholdt adskillige møder i gruppen, og der har været udfoldet store bestræbelser på at nå frem til det bedst mulige forslag til sikre skoleveje, der, hvis de bliver gennemført, vil bevirke, at forældre tør lade deres børn cykle til skole. Som det er nu, er der markant færre børn, der cykler til skole i Trørød end der er til andre skoler i kommunen, fordi næsten alle veje i Trørød er såkaldte trafikveje med en tæt og hurtigkørende trafik, hvoraf mange skal ned på motorvejen. Endvidere er der ikke cykelstier på trafikvejene Frydenlundsvej, Trørødvej og Kohavevej. Der ønskes også cykelsti på Holmebjerg. der benyttes af mange skolebørn. Et markant element i gruppens forslag er hastighedsdæmpende foranstaltninger.

Den plan for sikre og trygge skoleveje, som Trørød Trafikgruppe har udarbejdet, blev forelagt for kommunalbestyrelsen på et møde den 21. juni 2006 sammen med de øvrige skolers forslag. Da forslagene fra Trørød var betydelig mere omfattende end forslagene fra de øvrige skoler, var den afsatte tid ikke tilstrækkelig for en fuldstændig gennemgang af forslagene fra Trørød. Trørød Trafikgruppe har derfor fået mulighed for at fremlægge det fuldstændige forslag for Teknik- og Miljøudvalget forud for deres møde den 15. august 2006, hvor udvalget skal drøfte forslagene fra alle skoler.

Vi krydser fingre for, at vi får sikre og trygge skoleveje til Trørødskolen.
Læs mere på Søllerød Kommunes web-site ...