Pumpehuset på Trørød Torv Trørød Grundejerforening
Stiftet 1907
streg
Forside Medlem Orientering Links Arkiv Område Vedtægter Bestyrelsen
streg
Vigtig information om skorstensfejning - januar 2011
Skorsten Trørød Grundejerforening har nu langt om længe fået afklaring på reglerne om skorstensfejning.

En del grundejere har omkring årsskiftet 2009/10 fået påbud fra skorstensfejer om at etablere trin på taget, og vi har i den anledning fået en del henvendelser fra grundejerne. Trørød Grundejerforening mente ikke det påbud om trin på taget, som mange grundejere har fået, i alle tilfælde er lovligt. Efter et møde i januar 2011 med Rudersdal Kommune er reglerne nu blevet afklaret, således at vi kan orientere medlemmerne om reglerne, således som vi har fået dem oplyst:

Det generelle påbud fra skorstensfejer ved årsskiftet 2009/10 om trin på taget er ulovligt.
Rudersdal Kommune forventer at der ikke fremover vil blive givet ulovlige påbud fra skorstensfejer. Rudersdal Kommune er den eneste myndighed der kan give påbud i forhold til skorstensfejning i henhold til reglerne i Bygningsreglementet.

Der kan som udgangspunkt ikke kræves trin på taget. Dog skal der som udgangspunkt være trin på taget for huse opført i 2008 eller senere. I nogle tilfælde kan skorstensfejer rense skorsten via en renselem på loftet. Dette kræver bl.a. at der er mindst en højde på 1,5 meter ved renselemmen. Kan der renses fra loftet, kan der ikke kræves trin på taget. Skorstensfejer kan normalt ikke opkræve ekstra betaling for skorstensfejning udover den takst der er godkendt af Rudersdal Kommune. Grundejere kan eventuelt forhøre sig om reglerne hos Rudersdal Kommune eller hos skorstensfejer.

Trørød Grundejerforening vil imidlertid nu undersøge hvilke grundejere der har opsat trin på taget - og har haft en udgift hertil - efter at have modtaget ulovligt påbud fra skorstensfejer. Herefter vil det blive overvejet hvorledes grundejerne er stillet. Foreningens hjemmeside vil løbende blive opdateret når der er nyt.