Pumpehuset på Trørød Torv Trørød Grundejerforening
Stiftet 1907
Forside Medlem MedlemsOrientering Links Arkiv Område Vedtægter Bestyrelsen
Skorstensfejning og trin på taget
Skorsten Trørød Grundejerforening har gennem nogen tid fulgt udviklingen vedr. opsætning af trin på taget, og vi bringer her en oversigt over situationen i dag.

For nogle år siden meddelte Kommunens skorstensfejermester Jimmy Mynster til mange grundejere, at de skulle sætte trin på tagene til brug ved skorstensfejning.

Trørød Grundejerforening gik ind i denne sag, og deltog i nogle møder med Rudersdal Kommune med henblik på en afklaring. Her blev det oplyst, at Arbejdstilsynet havde vurderet skorstensfejernes arbejdsforhold i Rudersdal og andre kommuner, og havde stillet en række skærpede krav til skorstensfejermestrene om sikkerheden og om trin på taget.

Arbejdstilsynets udtalelse gav anledning til, at Kommunernes Landsforening sammen med Arbejdstilsyn og Skorstensfejerlaug fastsatte retningslinier for skorstensfejernes arbejdsforhold med baggrund i Arbejdsmiljøloven.

Disse retningslinier blev meddelt kommunerne i efteråret 2011.

Retningslinierne anfører bl.a., at det er skorstensfejeren, der vurderer, om adgangsvejen til skorstenen er forsvarlig. Såfremt husejeren ikke er enig med skorstensfejeren, har husejeren stadig mulighed for at tilkalde en anden skorstensfejermester.

Det er Grundejerforeningens opfattelse, at husejerne må følge de nye retningslinier.

Vi henviser i øvrigt til Rudersdal Kommunes hjemmeside www.rudersdal.dk.