Pumpehuset på Trørød Torv Trørød
Grundejerforening
Stiftet 1907
streg
Forside Medlem Orientering Links Arkiv Område Vedtægter Bestyrelsen
streg
Temamøde om støj fra motorvejen afholdt
d. 1. oktober 2003
I "Det Grønne Område" kunne 16. oktober læses om mødets resultater
Til kamp mod trafikstøjen
Planerne om en udvidelse af Helsingørmotorvejen bekymrer borgerne i Trørød. De er bange for at drukne i støj. Nu giver både Vejdirektoratet og Komunenen en hjælpende hånd.
TRØRØD: 70 borgere fra Trørød var mødt op da Trørød Grundejerforening, Søllerød Kommune og Vejdirektoratet holdt informationsmøde om de støjmæssige konsekvenser af en udvidelse af Helsingørmotorvejen.
Af debatten fremgik det klart, at det er områder i Ellekvarteret og Trørød syd, der er særligt ramt af støjen fra motorvejen.
Nogle påpegede sågar, at støjniveanet var blevet værre efter etableringen af støjskærmen ved Vejdammen.
På mødet, der var foranlediget af Trørød Grundejerforening, præsenterede Christian Sauer fra Vejdirektoratet den plan for trafikudvidelsen, som trafikministeren offentliggjorde i foråret. Planen indeholder bla. en udvidelse af Helsingørmotorvejen til tre spor fra Gl. Holte til Isterødvejen, og hvis det bliver realiseret er forventningen, at støjnivauet bliver øget yderligere.
Nicolai Bech fra Trørød Grundejerforenings bestyrelse præsenterede foreningens forudsætninger for etablering af en støjvold.
I den forbindelse giorde direktør i Søllerød Kommune Carl Steen Berggreen opmærksom på, at hvis det ikke kan dokumenteres at der er et faktisk støjproblem, så vil ToldSkat betragte jordvolden som et deponi og så skal der betales deponeringsafgift, som på forhånd vil umuliggøre et støjvoldsprojekt rent økonomisk. Som udgangspunkt bliver støjdæmpning kun gennemført i forbindelse med nyanlæg, eller større ændringer af veje. Det er miljøstyrelsen, der har fastsat grænsen for acceptabel støj nemlig til 55 dB, som døgngennemsnit. Og erfaringeen siger, at hvis trafikbelastningen øges med 25% øges støjen tilsvarende med 1 dB.
Men problemet er, at der p.t. ikke eksisterer en realistisk vurdering af støjen i området. Det er dog en opgave som direktoratet er istand til at løfte, hvis de har de nøjagtige digitale topografiske kort over området.
De kort har Søllerød kommune via et mangeårigt samarbejde med Kort- og Matrikelstyrelsen og Carl Steen Berggreen gav tilsagn om, at kommunen undtagelsevis vil stille disse kort vederlagsfrit til rådighed overfor Vejdirektoratet, der på sin side lovede, at de ville gennemføre en præcis beregning af støjforholdene.
Mødets forløb var i følge repræsentanterne fra Trørød Grundejerforening så inspirerende, at det blev besluttet at nedsætte en mindre aktivitetsgruppe, der løbende skal tage stilling til aktiviteter i forbindelse med støjundersøgelsen samt de støjmæssige konsekvenser på grund af den forestående udvidelse af Helsingørmotorvejen.
Nicolai Bech fra Trørød Grundejerforening skal lede gruppen, der skal fungere som samarbejdspartner for Vejdirektoratet og Søllerød kommune.