Pumpehuset på Trørød Torv Trørød Grundejerforening
Stiftet 1907
streg
Forside Medlem Orientering Links Arkiv Område Vedtægter Bestyrelsen
streg
Spadseretur på Trørød Torv den 15. nov. 2010
Trørød Torv Grundejerforeningens bestyrelse havde inviteret til en rundvisning på Trørød Torv. I rundvisningen deltog formanden for Teknik- og Miljøudvalget Jens Ive, Direktør Iben Koch og områdeleder Allan Carstensen. Fra Grundejerforeningen deltog formanden Sven Herting og kasserer Jørgen Andersen.

  1. Cykelruten fra Rundforbivej og ned ad Kohavevej vil blive reguleret ved at sænke kantsten, således at der opnås større sikkerhed for cyklister, der passerer krydset o.a.
  2. Cykelstierne langs Rundforbivej vil blive forsynet med ny belægning i løbet af 2011.
  3. Forholdene for fodgængere, der krydser over Rundforbivej for at gå mod Kohavevej, kan på det foreliggende grundlag ikke forbedres. Og en indsnævring af Rundforbivej før Torvet er ikke mulig.
  4. Hvide striber kan ikke anvendes nye steder på Trørød Torv, da Politiet kræver et større antal fodgængere.
  5. Fodgængerpassage over Kohavevej ved hellen vil blive lettet ved anlæg af nedkørsel/rampe for kørestole, rollatorer m.v. Derved bliver fodgængerpassagen også tydeligere markeret.
  6. Fodgængerovergangen ved Brugsen vil ikke blive ændret, og ej heller flyttet, da nuværende placering er optimal.
  7. Hævede flader som Nærum Hovedgade er ikke muligt, da Rundforbivej/Trørødvej er trafikveje.
  8. Hellen ved indkørsel til Trørød vil ikke blive udbygget til "byport". (Måske kan hellen flyttes østpå, således at hellen kan få en hastighedsdæmpende funktion?).
  9. Kommunen arbejder på at sænke fartgrænsen for Trørødvej til 60 km/t øst for Trørød by.
  10. De to kommunale ejendomme ved Ellesletten/Kohavevej bliver nedrevet med henblik på salg som byggegrunde.
PS. Vi fik ikke drøftet muligheden for at foretage trafikmålinger på Frydenlundsvej, Rundforbivej og Trørødvej for at få et nøjagtigt billede af trafikmængden.

Trørød den 16. nov. 2010. SH.