Pumpehuset på Trørød Torv Trørød Grundejerforening
Stiftet 1907
streg
Forside Medlem Orientering Links Arkiv Område Vedtægter Bestyrelsen
streg
Møde med Kommunen giver resultater
Trørød Torv Den 15. november 2010 foretog Trørød Grundejerforenings bestyrelse og repræsentanter for Rudersdal Kommune en spadseretur på Trørød Torv, hvor vi drøftede og aftalte nogle vigtige forbedringer af trafikforholdene.

Henover foråret og forsommeren 2011 har Kommunen påbegyndt arbejdet med disse forbedringer.

Således er der på Trørødvej ved indkørslen til Trørød fra Vedbæk opsat skilte om, at man nu kører ind i Trørød by, således at trafikanterne indretter hastigheden efter, at der nu køres i et bymæssigt område.

Endvidere er cykelstiens forløb henover Torvet rettet til, således at cyklister, der kommer kørende ad Rundforbivej, nu uden problemer kan køre ned ad Kohavevej.

Og på det sidste er arbejdet med ny asfaltbelægning på Rundforbivejens cykelstier sat i gang, til erstatning for den hidtidige meget mangelfulde og direkte farlige belægning. Bl.a. er de nye flotte granit kantsten iøjnefaldende.

Trørød Grundejerforening glæder sig på borgernes vegne over disse forbedringer af Trørøds trafikforhold. Og arbejder iøvrigt videre med trafikproblemerne, især sikkerheden for fodgængerne på torvet og cykelstier på Frydenlundsvej.