Pumpehuset på Trørød Torv Trørød Grundejerforening
Stiftet 1907
streg
Forside Medlem Orientering Links Arkiv Område Vedtægter Bestyrelsen
streg
Grundejerforeningen og trafikproblemerne i Trørød
Grundejerforeningen har gennem flere år arbejdet ihærdigt og målrettet med trafikproblemerne i Trørød. Trafikproblemerne i Trørød knytter sig hovedsagelig til biltrafikken. Alt for mange bilister kører for stærkt, og nogen af dem kender ikke til begrebet at tage hensyn til andre trafikanter, - end ikke de bløde trafikanter som cyklister og fodgængere. Problemerne rejses igen og igen både i lokalpressen og på grundejerforeningens årlige generalforsamlinger både over for Trørød Grundejerforening og de tilstedeværende repræsentanter fra Søllerød Kommune, men kommunen har endnu ikke gjort meget ved problemerne.

Rundt omkring i Trørød peges der på for høje hastigheder. Beboerne på Gøngehusvej klager over, at der køres for hurtigt, hvilket i høj grad bekræftes af trafiktællinger. Også på Rundforbivej og Kohavevej men også på Frydenlundsvej er der bekymring over de for høje hastigheder.

Det skaber usikkerhed hos ældre mennesker. Gang på gang kan man på Trørød Torv opleve, at ældre borgere er nervøse for at gå over Trørødvej i forgængerfeltet, fordi nogen bilister kører forbi i fuld fart, hvilket også er tilfældet ved fodgængerovergangen på Rundforbivej. Også yngre medborgere har det svært. Mange forældre vælger at køre deres børn til skole, fordi de ikke tør sende dem af sted på cykel på vejene i Trørød, fordi mange er uden cykelstier.

Det store antal biler og de høje hastigheder medfører et betydeligt støjproblem. Det er igen Gøngehusvej, der har det største problem, men her har det vedvarende pres fra beboerne langs Gøngehusvej og ikke mindst fra grundejerforeningen nu resulteret i, at kommunen har besluttet, at der i 2006 skal lægges en støjsvag belægning på den strækning, hvor der er beboelse.

Store dele af Trørød er generet af trafikstøj fra Helsingørmotorvejen. Derfor besluttede Trørød Grundejerforening på et borgermøde, som vi afholdt i oktober 2003, at arbejde for at få etableret en støjvold/støjafskærmning. Projektet blev støttet af udtalelser fra kommunen, der gav tilsagn om de fornødne tilladelser m.v., men projektet skulle finansieres af Trørødborgerne. Grundejerforeningen arbejde med projektet i et år, men måtte så opgive det, da selv de fleste af de mest støjplagede sprang fra, da vi skulle have finansieringen på plads.

I maj 2001 anskaffede de 7 største grundejerforeninger i kommunen, heriblandt Trørød Grundejerforening, en fartviser, som kommunen vedligeholder og flytter rundt i de pågældende grundejerforeningers områder. Det er en præventiv foranstaltning, der minder de fartglade bilister om, at de kører for hurtigt.

Grundejerforeningen vil gerne være med til at sætte skub i udviklingen - også med utraditionelle løsninger for at få dæmpet hastighederne. Endvidere vil vi arbejde for mere cykelsti. Vi skulle gerne nå frem til, at det vil være sikkert for børn at cykle til skole.

Grundejerforeningens bestyrelse er interesseret i meldinger fra medlemmer om trafikproblemer og forslag til løsningsmodeller m.v. Vores e-mailadresse kan findes på forsiden.