Pumpehuset på Trørød Torv Trørød Grundejerforening
Stiftet 1907
streg
Forside Medlem Orientering Links Arkiv Område Vedtægter Bestyrelsen
streg
Byvandring 2008
Byvandring i Trørød
Lørdag eftermiddag den 20. september 2008 gennemførte Trørød Grundejerforening i samarbejde med Historisk-topografisk Selskab for Søllerødegnen en byvandring, hvor museumsleder Niels Peter Stilling fortalte om Trørøds historie.

Byvandring i Trørød Formanden for Historisk-topografisk Selskab Anita Mikkelsen og formanden for Trørød Grundejerforening, Sven Herting bød velkommen, og sidstnævnte fortalte, at byvandringen skulle ses som en fortsættelse af udgivelsen af Grundejerforeningens 100 års Jubilæumsbog "Trørød fra landsby til villaby".

I det gode vejr fortalte Niels Peter Stilling engageret og kompetent om Trørød Torvs struktur, hvordan torvet havde flyttet sig mod øst fra sin oprindelige beliggenhed omkring Kohavevej. Han fortalte videre om udskiftningen - opdelingen af gårdenes fællesjord i separate jordlodder - i 1771, hvor grundlaget for bl.a. Nyvangskvarteret var opstået. Og videre om frygtelige brande, der havde raseret næsten alle gårdene omkring Trørøds daværende torv. I dag er kun den tidligere Kypergårds bygninger bevaret i den oprindelige struktur som bondegård.

Videre på turen fortalte han om starten på udstykningen omkring 1900 af Trørøds store bøndergårde i de parceller, som i dag udgør villabyen. Han viste, hvorledes bylivet havde udviklet sig med skole, smedje, slagter m.m. på Kohavevej, medens bl.a. Købmand Johnsen var kommet til på det nye, østligere torv. Turen forsatte ad Trørødvej mod skoven, hvor datidens nye håndværkerboliger på vejens højre side desværre havde fået deres navne fjernet (bl.a. "Solvang"), og han opfordrede Grundejerforeningen til at arbejde for på villa-facaderne at bevare de historisk interessante navne.

Ved Caroline Mathildevej påpegede han skovens afsmitning med rødstens skovløberhus, jægerhytte m.v. Senere udpegede han et af Danmarks første "bokollektivhuse", samt et velbevaret særpræget træhus på Rosenvej.

Endeligt fortalte han om den videre udvikling under borgmestrene Andreas Schneider og Erik Øigaard; sidstnævnte havde boet i Trørød, først i Jægerhuset på Caroline Mathildevej og senere i "Bjerget" ved den nuværende Gøngehusvej.

I turen, der afsluttedes med scones og vand/øl uden for Siesta Bageren, deltog ca. 60 medlemmer fra de to foreninger. Der havde været overvældende stor interesse for arrangementet, hvorfor det havde været nødvendigt at afvise mange, der ønskede at deltage. Derfor arbejdes der på at gentage en byvandring med Niels Peter Stilling i 2009.

Sven Herting

Læs om byvandringen i 2009 ...