Pumpehuset på Trørød Torv Trørød Grundejerforening
Stiftet 1907
streg
Forside Medlem Orientering Links Arkiv Område Vedtægter Bestyrelsen
streg
Byvandring 2009
Byvandringen den 5. september 2009
Formanden for Trørød Grundejerforening Sven Herting og formanden for Historisk-topografisk Selskab for Søllerødegnen Anita Mikkelsen bød velkommen til de ca. 45 deltagere, der trods de hyppige regnbyger var mødt frem.

Byvandring i Trørød Formanden for Grundejerforeningen fortalte, hvordan vi i anledning af Grundejerforeningens 100 års jubilæum i 2007 havde taget initiativ til bogen Trørød fra landsby til villaby. Bogen var blevet særdeles vel modtaget, og da vi kunne konstatere en stor interesse for Trørøds historie og kulturminder, arrangerede vi flere foredrag med Niels Peter Stilling om emnet. For at imødekomme interessen arrangerede vi sammen med Historisk-topografisk Selskab en byvandring med N. P. Stilling sidste år. Den viste sig at være et tilløbsstykke, og vi aftalte derfor at gennemføre en ny vandring i år. Men også i år er den overtegnet. Så vi må overveje, om vi skal arrangere endnu en vandring.

N. P. Stilling trodsede regnen og fortalte levende om Trørøds udvikling gennem tiderne. Han redegjorde for de 7 gårde, som siden middelalderen havde ligget omkring torvet og i realiteten udgjort Trørød by i mange hundrede år, indtil udstykningerne tog fart. Videre udpegede han under vandringen markante bygninger. Ikke mindst på Kohavevej, der er aktuel med en artikel "Kohavevejens børn" i Historisk-topografisk Selskabs årbog.

N. P. Stilling udpegede nogle knudepunkter i Trørøds udvikling; således f.eks. året 1781, da byen hærgedes af en frygtelig brandkatastrofe, hvor 5 af byens 7 gårde omkring torvet udbrændte.

Byvandring i Trørød Også vigtig var Trørøds udvikling som stationsby efter anlæg af Lyngby-Vedbæk Jernbane lige før 1900 med stationen Frydenlund ved den nuværende Trørød tennisklub. Fra stationen førte Frydenlund Stationsvej det korte stykke op til torvet. I forbindelse hermed fulgte nu landliggere, og stationsbyen udviklede et tilsvarende butiks- og forretningsliv.

Endelig fremhævede N. P. Stilling året1943, hvor torvet blev rettet ud og alle de gamle bygninger på nordvestsiden blev revet ned for at give plads til den nye brede bilvej.

Under byvandringen blev udsynet nogle gange forstyrret af de mange paraplyer, men deltagerne hyggede sig grundigt under hinandens paraplyer og beskyttede hinanden mod de blide sommerbyger. Byvandringen blev således ganske anderledes end de sædvanlige. Men en klar succes, som afsluttedes med Siestabagerens lækre boller.

Læs om byvandringen i 2008 ...