Pumpehuset på Trørød Torv Trørød Grundejerforening
Stiftet 1907
streg
Forside Medlem Orientering Links Arkiv Område Vedtægter Bestyrelsen
streg
Møde med Kommunen - juni 2011
Trørød Torv Den 27. juni er der afholdt møde mellem Rudersdal Kommunes Tekniske Afdeling og Grundejerforeningens bestyrelse. Fra Kommunen deltog Direktør Iben Koch, Teknik- og miljøchef Allan Carstensen og Byplanchef Lone Byskov. Fra Grundejerforeningen deltog formand, kasserer og sekretær.

Ved mødet kvitterede vi for den senere tids anlæg af cykelstier på Kohavevej, Rundforbivej og Trørødvej. De fine nye cykelstier kræver til gengæld, at grundejerne langs disse veje fremover skal klippe deres hække grundigt tilbage af hensyn til forbipasserende fodgængere. Iben Koch oplyste at kommunen prioriterer cykelstier højt og aktuelt arbejder på en handlingsplan for udbygningen af cykelstier i kommunen.

Vi drøftede også de ret så få ansøgninger om dispensation fra lokalplan, bygningsreglement m.v., og vi understregede, at vi som led i en høring ikke kunne støtte ansøgninger, der ikke er begrundet. Vi har ved flere dispensationsansøgninger foreslået ændringer, således at projektet kunne lovliggøres. Sådanne forslag fandt kommunen nyttige.

Endelig aftalte vi, at Kommunen foretager trafiktællinger på Rundforbivej, Kohavevej, Frydenlundsvej og Trørødvej til brug ved Grundejerforeningens videre arbejde med Trørøds trafikproblemer.

Med hensyn til Helsingørmotorvejens udvidelse fandt kommunen, at Trørød er vel tilgodeset hvad angår støjskærme, idet projektet nu omfatter en støjskærm på østsiden mellem Øverødvej og Elleslettegårdsvej. På strækningen videre op til Gøngehusvej generes færre boliger af støjen, og støjbeskyttelse er derfor nedprioriteret her. Endvidere kommer der støjreducerende belægning ligesom på Motorring 3.

Trørød Torv beses af Kommunens ledelse ...